Datum
02 februari 2015

Rol van vanggewassen binnen het veenkoloniaal bouwplan

Op 22 januari is door een enthousiaste groep boeren doorgepraat over de mogelijkheden en onmogelijkheden om vanggewassen nog nadrukkijker in te zetten voor vergroening. Op het bedrijf van Jaap Dun is daartoe dit najaar een demoveld van 4 ha ingericht, waarop is geëxperimenteerd met verschillende mengsels en zaaimomenten (zie foto). Tijdens het bezoek aan dit veld kwamen veel zaken voorbij.


De komende tijd zal aan de hand van de bespreking worden gekeken welke interessante experimenten/pilots dit najaar zouden moeten worden uitgevoerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rink Vegelin, InnovatieVeenkolonien, 06-15027155.