Datum
18 juni 2014

Samenwerking in de landbouw een speerpunt in de Veenkoloniën

Maandag 16 juni vond er een kennisuitwisseling plaats tussen studenten, opdrachtgevers en docenten. De kenniswerkplaats Veenkoloniën heeft deze middag georganiseerd gericht op samenwerken binnen de landbouw in de Veenkoloniën.


Met twintig belangstellenden werd er gesproken over de kansen voor de regio. Er zijn vooral kansen tot samenwerking voor de invulling van het veranderende gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Tijdens de bijeenkomst waren er meerdere opdrachtgevers uitgenodigd, waardoor een breder publiek kennis kon nemen van de projecten die er zoal zijn bij collega's uit de regio.
Diverse studentgroepen van Hogeschool van Hall Larenstein en AOC Terra werken aan landbouwvraagstukken met name gericht op samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders en over regelgeving in mestboekhouding, voordelen te behalen in voederwinning en eiwitrijke gewassen in het bouwplan.
Bijkomende doelstelling van de bijeenkomst was om de bekendheid en de werkwijze van de kenniswerkplaats in het gebied te versterken en daarmee in de regio.

Zowel de ondernemers, studenten als docenten gaven aan nieuwe kennis te hebben opgedaan. Daarnaast werden er afspraken gemaakt met de studenten en opdrachtgevers om de kennis die is opgedaan te verspreiden onder andere studentgroepen en ondernemers uit de regio.
Zodra de resultaten van de studenten bekend zijn, worden deze geplaatst op deze website.

De presentaties waren gericht op de volgende projecten:

 • Praktijknetwerk samen sterk
  Dit onderzoek richt zich op de knelpunten met betrekking tot de regelgeving, ruwvoergewassen en groenbemesters. (AA&Hunze)
 • Samenwerking akkerbouw – veehouderij
  Analyse op mest en mineralen wetgeving, productniveau, bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst. Nieuw-Weerdinge (Emmen)
 • Eiwitrijke gewassen
  Onderzoek naar kosten/ baten en opslag van veldboon, luzerne en klavers, (AA&Hunze)
 • Praktijknetwerk “Klei naar de Veenkoloniën”
  O
  nderzoek naar klei op zandgrond om vruchtbaarheid en waterbufferend vermogen te verhogen en stuifgevoeligheid te verminderen. (Borger- Odoorn)
 • Fosfaat in de bodem
  Onderzoek naar de voorraad fosfaat in de bodem en kun je dit mobiel krijgen voor het gewas? Zo ja, verstoor je het bodemleven dan niet teveel? Inventarisatie welke onderzoeken hebben plaatsgevonden. (AA&Hunze)

Heeft u projecten of kennisvragen waarbij u advies en ondersteuning van studenten wilt ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met Rosalie Rooze of Dick Kuiper. Rosalie Rooze 06-30122379 r.rooze@aocterra.nl of Dick Kuiper 058-2846123 dick.kuiper@wur.nl