Datum
12 maart 2018

''Schoon erf, schoon water''

Naar verwachting gaat er vanaf juni 2018 het project “Schoon erf, schoon water” van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.


De waterkwaliteit kan verbeteren door onder meer de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats op het erf
  • Het overkappen van deze vul- en wasplaats
  •  Een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter,Heliosec)
  • Een systeem om waswater van kisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden
  • Enz.

Deelnemende boeren aan het project:

  •  Krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen
  •  Kunnen akkoord krijgen van het waterschap voor de uit te voeren maatregelen
  •  Kunnen 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming)
  •  Zijn klaar voor de toekomst

Links, te downloaden als afbeelding, is de begrenzing van het openstellingsbesluit weergegeven. 

Interesse? 

Boeren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor deelname aan het project bij Niels Tienstra, medewerker van het programmabureau Veenkoloniën via ntienstra@ltonoord.nl of 06 13927496. Met hen zal in juni 2018 nader contact gezocht worden. Let op, VOL=VOL