Datum
03 juli 2018

''Schoon erf, schoon water''

Het project “Schoon erf, schoon water Veenkoloniën” gaat van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.


De waterkwaliteit kan verbeteren door onder meer de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats op het erf
  • Het overkappen van deze vul- en wasplaats
  •  Een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter,Heliosec)
  • Een systeem om waswater van kisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden
  • Enz.

Deelnemende boeren aan het project:

  •  Krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen
  •  Kunnen akkoord krijgen van het waterschap voor de uit te voeren maatregelen
  •  Kunnen 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming)
  •  Zijn klaar voor de toekomst

Interesse? 

Boeren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor deelname aan het project bij Sylvia Koenders, projectleider van het project via skoenders@projectenltonoord.nl of 06 13 92 41 04. Met hen zal dan nader contact gezocht worden.

Let op, VOL=VOL.