Datum
15 december 2017

Stand van zaken Project IDA

Het doel van het project IDA is het versnellen van de ontwikkeling van duurzame, robuuste aardappelrassen die een hogere opbrengst combineren met hogere resistentie tegen ziektes en tevens toleranter zijn tegen abiotische stress met een goede kwaliteit en niveaus van inhoudsstoffen zoals zetmeel, eiwitten en suikers.


In de eerste anderhalf jaar van het project zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Er zijn methoden ontwikkeld om complexe eigenschappen zoals suikergehalte genetisch te verklaren en het digitaal waarnemen en vastleggen van eigenschappen mogelijk te maken. Een groot aantal klonen zijn genetisch geanalyseerd en een aantal nieuwe resistenties in kaart gebracht. De aardappelveredeling heeft hiermee een groei doorgemaakt in het aantal zaailingen en het aantal merkers voor de selectie op de gewenste eigenschappen. De resultaten na een aantal beproevingsjaren laten zien dat hierdoor de kans toeneemt op het vinden van rassen met toegevoegde waarde boven het aanwezige rassenpakket.