Datum
04 juni 2018

Terugblik: Veenkoloniale Aardappeldag

Nóóit meer moe van de aardappel!

Op donderdag 31 mei vond dé veenkoloniale aardappeldag plaats. De dag is georganiseerd door de stuurgroep Plan van aanpak AM (Avebe, BO Akkerbouw, LTO Nederland, Werkgroep Zetmeelaardappelen, Stichting TBM en Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en Innovatie Veenkoloniën in samenwerking met Wageningen University & Research in Valthermond.Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag; een goede opkomst, interessante discussies en zonnig weer. We zijn benieuwd hoe we deze dag volgend jaar gaan evenaren! De aanleiding voor deze demo-dag ligt in de (grote) problemen rondom aardappelmoeheid die voortvloeien uit o.a. de vele zachte winters. Veel aardappelopslag veroorzaakt in de bestrijding niet alleen veel werk, maar dreigt ook te leiden tot een sterke vermeerdering van aaltjes in de bodem. 

Demoveld
Op het demoveld was een mix aan bestaande en nieuwe technieken te zien ter bestrijding van aardappelopslag. In de categorie 'Innovatief' was er de primeur van EcoRobotix. Een vederlichte machine die werkt op zonnestroom en plaatsspecifieke onkruidbestrijding uitvoert. De sensoren kunnen 95% van het onkruid detecteren en de RTK-GPS zorgt dat hij netjes tussen de rijen blijft. Loonbedrijf Mantingh demonstreerde de kappenspuit van Steketee. De kappenspuit heeft een kap over de gewasrijen en spuit glyfosaat over de rest van het oppervlakte. Uit de reacties van de bezoekers blijkt dat de kappenspuit zijn werking in principe heeft bewezen en het een effectieve manier blijkt om aardappelopslag te bestrijden. Het nadeel is dat de opslag in de rij wel blijft staan en dat GPS-gestuurd lastig is door de afwijking van AB- lijnen van het zaaien. Loonbedrijf Mantingh: ‘’Het mooiste is om zo laat mogelijk door het gewas te gaan.Dan staat er in verhouding het meeste aardappelopslag en onkruid. Dit is tegelijkertijd ook het lastigst, het gewas moet ook niet te hoog zijn’’. Zinger mechanisatie Borger liet de nieuwste versie van de onkruidrol zien die bestaat uit een roterende rol waardoor een hogere capaciteit te halen is. Afhankelijk van de hoeveelheid aardappelopslag kan de werksnelheid variëren van 3 tot 8 kilometer per uur. De roterende rol ‘strijkt’ de aardappels met glyfosaat. Op donderdag 31 mei lag de beperking in het stadium de aardappelopslag, de plantjes waren nog net te klein. De toepassing van Agrointelli, gericht op het meten van onkruiddichtheid blijkt een leuke nieuwe toepassing te zijn en kan erg zinvol zijn als bewustwording van de onkruiddruk op een perceel. De grote spuitmachine  van Agrifac in combinatie met een drone, de DynamicDosePlus, trok veel aandacht van de bezoekers. Deze interessante techniek zorgt ervoor dat elke plant exact krijgt wat nodig is. De techniek is voor veel toepassingen geschikt maar is (nog) te grof voor de bestrijding van aardappelopslag in combinatie met glyfosaat. Tenslotte liet Wageningen Universiteit & Research een prototype zien van zelfrijdende camera/ spuitsysteem dat momenteel gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden.

Inundatieproef
Proefbedrijf ’t Kompas en HLB hebben samen een praktische inundatieproef opgezet en deze is momenteel in uitvoering. Deze inundatieproef moet (zoveel mogelijk) antwoord geven op de volgende vragen: ‘Wat is het effect van een praktische manier van inunderen op de risico’s van de ziekteverspreiding door restgronden van aardappelbewaring?’ Hierbij worden zoveel mogelijk ziekten in het proces betrokken (aardappelmoeheid, vrijlevende aaltjes, bruinrot, ringrot en wratziekte).  De restgrond wordt vanaf 1 mei tot half september onder water gezet en wordt er aan de in deze grond voorkomende ziekten gemeten wat het effect is. Vragen en opmerkingen van bezoekers lagen voornamelijk in de praktische zaken ‘Hoe vul je het bassin en hoe verwerk je de grond na inundatie?’ Na afloop van de proef zullen de resultaten worden verwerkt en gepubliceerd. 

Vergroening
Naast de bestaande en nieuwe technieken gericht op de bestrijding van aardappelopslag is op de aardappeldag ook stil gestaan bij de meerjarige effecten van groenbemesters, o.a. Tagetes (Afrikaantjes), dat geteeld wordt ter bestrijding van het plant parasitaire aaltje, Pratylenchus Penetrans (PP). De effecten op het terugdringen van de populatie PP en de hogere opbrengsten in nateelt suikerbieten en zetmeelaardappelen zijn meer dan interessant. Binnenkort presenteren wij de uitgebreide resultaten van dit jaar. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt!


Al met al kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde dag. We zijn benieuwd hoe we deze dag volgend jaar gaan evenaren!

Wat een geluk, we kunnen ook de dag terugkijken! Klik op deze link voor het filmpje. 

 

 

Door Rieke Grooten