Datum
10 juni 2015

Themadag Samenwerking Akkerbouw - Veehouderij

Bijeenkomst georganiseerd door Drents Agro Cluster in samenwerking met AOC Terra, Van Hall Larenstein, Kenniswerkplaats, InnovatieVeenkoloniën.

Op 29 mei 2015 heeft een sterk interactieve bijeenkomst plaatsgevonden rondom het thema Samenwerking Akkerbouw – Veehouderij. 45 deelnemers hebben op het PPO proefbedrijf Kooijenburg gediscussieerd over de wenselijkheid van dergelijke samenwerkingsvormen en hoe dit gestimuleerd kan worden.


Drie sprekers hebben vanuit hun eigen achtergrond verteld over de kansen die samenwerking biedt. Bram Prins (melkveehouder en consultant) gaf aan de samenwerking meer is dat “stront en mais” uitwisselen. Het gaat om het lange termijn perspectief met een degelijke economische basis. Henk Heinhuis (Veldleeuwerik) benadrukt de noodzaak (en kansen) om de bodemkwaliteit te verbeteren en is ervan overtuigd dat de samenwerking de aaibaarheid van de sector (maatschappelijke acceptatie) zal vergroten. Frank Verhoeven (Boerenverstand) schetst de mogelijkheden om in de samenwerking tot een sterke verbetering van de bodemkwaliteit te komen, resulterend in verdere optimalisatie van voerkwaliteit van eigen bedrijf.

In een uitgebreide panel discussie kwam naar voren dat er diverse scenario’s voor samenwerking te bedenken zijn die voor beide partners in een samenwerkingsverband aantrekkelijk zijn. Grasteelt is op zich ook een intensieve teelt, maar binnen een akkerbouwrotatie kan het de bodemkwaliteit verhogen (mits goed beheerd). Het sluiten van kringlopen is in zo’n verband in hoge mate mogelijk. Denk aan het leveren van stro en hiervoor stalmest terugkrijgen, of eiwitrijk voer telen als onderdeel van de rotatie. Daarnaast kan optimaal van elkaars deskundigheid gebruik worden gemaakt. Het samenwerkingsverband Ecolana verwoordde dat met het statement: je wordt rijk van samenwerken, vooral sociaal! Zij oogsten veel waardering uit de omgeving voor de wijze waarop zij bezig zijn.

De dynamiek in de beide sectoren is nu groot. Dat pleit van actie op de korte termijn. Vanuit de Werkplaats, de Noordelijke Agro Agenda als de Innovatie Agenda Veenkoloniën zal de samenwerking worden gestimuleerd. Het begint bij elkaar leren kennen, dus waarom niet beginnen met “kennismakingsborrels”…..

Zie ook de bijlagen:

  1. Uitgebreid verslag van de bijeenkomst

  2. Presentatie Inleiding – programma

  3. Presentatie B. Prins – melkveehouder / consultant

  4. Presentatie H. Heinhuis – Veldleeuwerik

  5. Presentatie F. Verhoeven- Boerenverstand

  6. Verslag studenten van de themadag