Datum
10 mei 2018

Uitnodiging: Aardappeldag 31 mei

Kom kijken, discussieer met collega's en laat u inspireren!

Tijdens de Veenkoloniale Aardappeldag staat de aardappel centraal. Zowel in de ochtend als in de middag wordt een mix van bestaande en nieuwe technieken gedemonstreerd die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de aardappelopslag. De aardappelopslag veroorzaakt niet alleen veel werk, maar dreigt ook te leiden tot een sterke vermeerdering van aaltjes in de bodem.


Wat is er zoal te zien?
Naast bestaande technieken zoals een kappenspuit, wordt de nieuwste versie van de onkruidrol gedemonstreerd. In de categorie 'Innovatief' rijdt een klein zelf-rijdend platform rond met een geavanceerd camerasysteem en een spot spray eenheid. Ook toont Agrifac een brede spuitmachine voorzien van camera’s en spot-spraying. Tenslotte laat Wageningen Universiteit & Research een prototype zien van zelfrijdende camera / spuitsysteem die momenteel gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden.

Vergroening
Naast deze technieken gericht op de bestrijding van aardappelopslag wordt tevens stil gestaan bij de meerjarige effecten van een zogenoemd Boost-jaar, een jaar waarin Tagetes (Afrikaantjes) geteeld worden ter bestrijding van Pratylenchus Penetrans. De effecten op de populatie en de opbrengsten in de nateelt zijn indrukwekkend.

Inundatieproef
Vooral nu aardappelmoeheid weer een belangrijk issue is geworden wordt sterk over dit thema nagedacht. WUR-Open Teelten (voorheen: PPO) en HLB hebben samen een praktische inundatieproef opgezet voor tarragrond. Deze inundatieproef moet antwoord geven op de volgende vraag: Wat is het effect van een praktische manier van inunderen op de risico’s van ziekteverspreiding bij het hergebruiken van restgronden van aardappelbewaring? Hierbij worden zoveel mogelijk ziekten in het proces betrokken.

Programma
Hieronder vindt u de indeling van de dag. Het programma biedt u twee mogelijkheden waarop u kunt aanhaken om geïnformeerd te worden over alle onderdelen, in de ochtend en in de middag. Het programma is op beide dagdelen hetzelfde, u hoeft dus niets te missen.

09.00 uur    lnloop met koffie en thee
09.30 uur    Opening bijeenkomst
10.00 uur    Eerste rondleiding inclusief demonstraties
11.45 uur    Napraten onder genot van een broodje
     
13.15 uur    Inloop met koffie en thee
13.30 uur    Opening bijeenkomst
13.45 uur    Tweede rondleiding inclusief demonstraties
15.30 uur    Napraten onder genot van een hapje en drankje

Dat wilt u niet missen!
Innovatiecentrum Veenkoloniën en Onderzoekslocatie ’t Kompas (WUR) is op 31 mei dé plek voor verschillende innovatieve en bestaande technieken en we rekenen op uw komst. Aanmelden kan via: rieke@innovatieveenkolonien.nl

Graag tot ziens!