Uitnodiging: Regiobijeenkomst Wedde

‘Het eerste lustrum van de regiodemonstraties in Wedde (2018) heeft een interessant programma voor alle Veenkoloniale boeren en hun buren.’

Regiobijeenkomst Wedde
Vrijdag 18 mei 2018, vanaf 15:00 uur bij Loonbedrijf Feunekes, Weddermarke 21, Wedde.

Het project
Verder met kennis vanuit de Praktijknetwerken Veenkoloniën Dit project is een
initiatief van Delphy, Vernieuwingsbedrijf “Op de Es” te Zeijen (Drenthe), erkend
stagebedrijf voor akkerbouw en loonwerk H.J. Luth te Wedde (Groningen), en
Nedworc Foundation expert M.A.M. Commandeur. In dit project wordt de
kennis die is opgedaan in elf Praktijknetwerken 2013-2015 (begeleid door
Delphy, RINGadvies, DLV Advies, Nedworc en Luth) op een samenhangende
wijze verspreid in de Veenkoloniën. De kennisverspreiding gebeurt met open verspreidingsmethoden, m.n.: (i) Flitsbijeenkomsten bij boeren, waarbij buren worden uitgenodigd, (ii) Regionale demonstraties,(iii) Boerenwerkdemonstraties, (iv) Workshops en (v) Trainingen. De kennisverspreiding integreert vrijwel alle thema’s, die in de Praktijknetwerken (2013-2015) aan de orde zijn geweest, zoals: Mest & Mineralen, Bewaring, Vochtvoorziening,Duurzame energie, Precisielandbouw, Bodemverbetering en Biodiversiteit.

Programma
15:00 - 17:15 uur   Demonstraties
17:15 - 18:00 uur   Sprekers
18:00 - 22:00 uur   Netwerken met Barbecue

Aan de linkerzijde van deze pagina kunt u het volledige programma donwloaden. Voor meer informatie of opgave (i.v.m. catering) kunt u contact opnemen  via Feunekes (06 31 99 81 61) of Luth luth@weddermarke.nl (06 50 50 08 98)