Datum
22 oktober 2018
Bron
Voor meer informatie zie: https://surefarmproject.eu

Uitnodiging workshop: Veerkracht

Hoe duurzaam en veerkrachtig is de landbouw in de Veenkoloniën?

Veranderend beleid, schommelende prijzen, klimaatverandering: hoe goed kan de landbouw in de Veenkoloniën zich houden in deze dynamische omgeving? En hoe praat je daarover samen met andere belanghebbenden in de regio?


Om met deze vragen aan de slag te gaan, organiseren InnovatieVeenkoloniën en Wageningen University & Research op 11 december een workshop. Agrariërs, de verwerkende industrie, medewerkers van lokale overheden en organisaties zijn hierbij van harte uitgenodigd. Tijdens de workshop is actieve deelname en eigen inbreng van belang. Individuele en gezamenlijke inbreng wordt tijdens de workshop direct verwerkt en gepresenteerd.

De workshop zal zich eerst richten op de identiteit van het landbouwsysteem in de Veenkoloniën. Vervolgens worden in interactieve sessies enkele belangrijke kengetallen tegen het licht gehouden: hoe hebben ze zich gehouden in de laatste 20 jaar en wat heeft daarbij een rol gespeeld? Tenslotte worden handvatten geboden om de veerkracht en aanpassingsvermogen op een eenvoudige manier te beoordelen.Wilt u hierbij aanwezig zijn? Aanmelden kan via rieke@innovatieveenkolonien.nl of via deze link. Wij hopen u te mogen begroeten op dinsdag 11 december!