Datum
20 september 2017

Vergroening tijdens de praktijklessen

De praktijklessen van MBO Terra Emmen zijn sinds vorige week van start gegaan op de WUR locatie (proefboerderij) in Valthermond. De lessen startten met een kop koffie, een deel theorie en daarna gaan de eerste- en tweedejaarsleerlingen met een trekker en excursiewagen erachter het veld in.


Onderweg wordt de trekker met wagen regelmatig even stilgezet en wordt een gewas nader geïnspecteerd. Vandaag stond op het programma de proef van Innovatie Veenkoloniën, zaaitijden met groenbemestersproef. Dit is het tweede jaar dat de proef met groenbemesters wordt uitgevoerd, de Follow Up proef. Bedrijfsleider Gerard Hoekzema, die de praktijklessen op maandagochtend geeft, vertelt dat de groenbemesters na de wintergerst zijn ingezaaid op drie verschillende momenten. Het doel van de proef is om na te gaan wat de afbraak van het plant parasitaire aaltje pratylenchus penetrans (PP) is als Tagetes wordt ingezet als nateelt. Ontwikkeld het gewas zich nog voldoende en in welke mate wordt er een effect op de afbraak van PP bereikt. Dat de proef op drie verschillende momenten is ingezaaid blijkt wel uit de biomassa die op dit moment boven de grond staat. Op sommige veldjes staat een ‘’aardig gewas’’ en op andere veldjes is nog vrij weinig te zien. Ook liggen er een aantal veldjes braak. Gerard legt uit dat gezien de complexiteit van aaltjesbeheersing soms het idee is ontstaan dat misschien niks doen wel het beste is voor de afbraak van aaltjes. Echter, legt hij uit, is de keerzijde dat de goede aaltjes en het bodemleven ook niet gevoed worden. Deze zijn nodig in de bodem voor een hoge opbrengst. Vorig jaar zijn er een bodemmonsters genomen, dit jaar is er op precies dezelfde plaats opnieuw bemonsterd. De vraag wordt aan de leerlingen gesteld in welke aantallen ze denken dat de aaltjes zich vermeerderd hebben. Een leerling antwoordt: ‘’keer twee!’’ Het daadwerkelijke antwoord brengt toch wat geroezemoes in de groep. Er wordt uitgelegd dat een populatie van aaltjes soms wel vier keer vermeerderd afhankelijk van gewas en seizoen. Na nog een tijdje napraten over aaltjes en bodemleven, stappen de leerlingen weer op de wagen en gaan naar een volgende perceel.