Datum
17 oktober 2018

Vergroeningsproef 2018

Groenbemesters in bloei

Heel langzaam komen de verschillende groenbemesters in bloei die deel uitmaken van de vergroeningsproef van InnovatieVeenkoloniën, uitgevoerd door Proefboerderij ’t Kompas. Op basis van de uitkomsten van de voorgaande jaren is voorgesteld om in deze proef meer naar (natuur) mengsels te kijken. Dit met name vanwege de opbrengsten die, ondanks een toename van de aaltjes (pp) min of meer op peil zijn gebleven.

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren de nodige biodiversiteitseffecten geconstateerd. Deze willen we nu verder onderzoeken. Dit gebeurt onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)  in samenwerking met studenten van Terra MBO.

De uitdaging die we willen aangaan is om te kijken of we het ideale ‘Veenkoloniale groenbemestermengsel’ kunnen maken: zo gering mogelijke vermeerdering van (vrijlevende) aaltjes, veel organische stof productie en maximale biodiversiteitseffecten.

Om dit te kunnen onderzoeken zijn er zeven verschillende objecten (en zwarte braak) ingezaaid met mengsels van verschillende zaadleveranciers. Binnenkort wordt onder leiding van de RUG samen met studenten van Terra MBO waarnemingen uitgevoerd ten behoeve van de biodiversiteit.
De vergroeningsproef 2018 van Innovatie Veenkoloniën wordt medemogelijk gemaakt door LTO Noord Fondsen. https://www.ltonoord.nl/lto-noord-fondsen