Datum
05 mei 2017

Verlenging openstelling maatregel 2: Investeren in innovatie en modernisering

In verband met de overweldigende belangstelling voor maatregel 2 heeft de provincie besloten de openstellingsperiode te verlengen tot en met 31 mei 2017. 


Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen willen de provincies Groningen en Drenthe landbouwers in het Veenkoloniaal gebied (en met name akkerbouwers) stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf.

Doel van de maatregel
De maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen voor een regeling die gekoppeld is aan een investeringslijst, met een concrete score per investering. De investeringslijst is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit.

Voor wie
De openstelling richt zich op landbouwers (met name akkerbouwers), waarbij minimaal 50% van het areaal van de landbouwondernemer in de Veenkoloniën ligt, die willen investeren in innovatie en modernisering van het landbouwbedrijf. Voorts wordt alleen subsidie verstrekt aan de fysieke investering van het project wanneer deze in de Veenkoloniën plaatsvindt.

Voor welke activiteiten
Er is in totaal € 1.800.000,- subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 100.000,-. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,-.

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen. De subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de ‘Investeringslijst van fysieke investeringen gericht op innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Veenkoloniën’. De investeringslijst is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit. Meer informatie: klik hier.