Datum
11 januari 2016

Verslag themabijeenkomst Vergroening

Het Drents Agro Cluster organiseerde op 10 december jl. een themabijeenkomst over Vergroening op bedrijfs- en regionaal niveau. Tijdens de bijeenkomst werd dit thema door diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken belicht.


Hieronder zijn een aantal van de gehouden presentaties te downloaden. Door de organisatie is tevens een verslag gemaakt die u hier kunt bekijken.