Datum
13 februari 2018

Verdienmodel veenkoloniale akkerbouwer klaar voor de toekomst

Update
Aan de linkerzijde van de pagina kunt u de presentatie downloaden van vrijdag 9 maart! InnovatieVeenkoloniën kijkt terug op een zeer interessante en geslaagde bijeenkomst en bedankt Accon avm voor de samenwerking. Han Reindsen (Nieuwe Oogst) heeft een informatief artikel geschreven over de bijeenkomst. Financieel gezien is het Veenkoloniaal bouwplan redelijk gezond. Maar de hoge grondprijs is een belemmering om het bouwplan extensiever en toekomstbestendiger te maken. Voor het volledige artikel klik op de volgende link


Bijeenkomst 9 maart 2018
Als agrariër bent u dagelijks druk met vele aspecten binnen uw onderneming. De financiële kengetallen van uw bedrijf mogen hierbij zeker niet worden vergeten. Accon avm heeft voor het veenkoloniale bouwplan een vergelijking gemaakt van de financiële resultaten van meerdere agrariërs over meerdere jaren. Hierbij is met name gekeken naar het rendement dat wordt gehaald uit het bouwplan. Ook is de invloed van de mechanisatie op het financiële resultaat bekeken. De resultaten van deze vergelijking worden op 9 maart gepresenteerd door Accon avm. Vanaf 9.00 uur zorgen wij dat de koffie en thee klaar staat en we sluiten om 12:00 af met een lunch.


Programma