Datum
22 januari 2014

Wageningen UR investeert in Innovatie Veenkoloniën

Wageningen UR (University & Research centre) gaat participeren in de samenwerking voor innovatie in de veenkoloniale landbouw. Dit is het resultaat van overleg tussen Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group, onderdeel van Wageningen UR en gedeputeerde landbouw Henk Staghouwer, voorzitter van de Regiegroep Innovatie Veenkoloniën. Met deze samenwerking willen beide partijen een extra impuls geven aan de uitvoering van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. Daarin zijn doelen geformuleerd voor opbrengstverhoging, vergroening en biobased toepassingen in de Veenkoloniën.


In 2013 is gestart met de uitvoering van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën mede op basis van een financiële impuls van 5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken. De gemaakte afspraken houden in dat Wageningen UR de proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond beschikbaar stelt.  Daarnaast ondersteunt Wageningen UR bij het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsprojecten in de regio. De locatie in Valthermond moet gaan fungeren als hét Innovatiecentrum voor de Veenkoloniale samenwerking.

Van den Ende: "We vinden het van belang om aan te sluiten bij de samenwerking voor innovatie in de Veenkoloniën. Wageningen UR kan als kennisinstelling een belangrijke rol spelen. Proeflocatie 't Kompas in Valthermond is voor boeren in de Veenkoloniën al jaren een bekend centrum voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouw. Met deze samenwerking wordt deze functie verder versterkt en verbreed. Een goede zaak, waar we dan ook graag aan meewerken".

Staghouwer is blij met de gemaakte afspraken:  “Wageningen UR is een zeer belangrijke speler op het gebied van kennis en innovatie in de landbouw. De locatie Valthermond vinden wij bij uitstek geschikt om te fungeren als uitvalsbasis voor de innovatie in de Veenkoloniën”.

Innovatie Veenkoloniën is een initiatief van LTO Noord, Avebe, ANOG en de Agenda voor de Veenkoloniën. Doel van dit initiatief is om via projecten de agrarische sector op termijn onafhankelijk te maken van extra inkomenssteun en daar mee de aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen.