Datum
16 oktober 2013

Verbeteren en hergebruiken van reststromen in de tuinbouw grote voordelen voor agrarische bedrijven

Het verbeteren en hergebruiken van reststromen in de tuinbouw (upcycelen) heeft grote voordelen voor agrarische bedrijven:


  • betere efficiency in de bedrijfsprocessen,
  • vermindering van kosten,
  • vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies en gebruik van kunstmest
  • én het verhogen van kwaliteit en productiviteit.

In dit project worden de reststromen van twee tuinbouwbedrijven opgewaardeerd door middel van het toevoegen van mycelium.

Dit project is vernieuwend omdat het niet alleen gericht is op het verbeteren en hergebruiken van een zogenaamd afvalproduct, maar het levert daarnaast ook een nieuwe teelt op (eetbare paddenstoelen). Daarbij is deze vorm van afvalverwerking niet alleen in de glastuinbouw bruikbaar, maar ook breed in de agrarische sector. Het verder ontwikkelen van duoteelt betekent dat een vierkante meter bodem veel meer opbrengst genereert en dus veel efficienter is.

Doelen
Het volledige volume teeltafval van een tuinbouwbedrijf "veredelen" (upcycelen), zodat het teeltafval geschikt gemaakt wordt voor hergebruik op het eigen bedrijf. Hierdoor wordt grootschalige transport m.b.t. compost overbodig en daarmee de milieubelasting verlaagd.

De volledige hoeveelheid kweekafval op een Alstroemeriakwekerij composteren en vervolgens dit met mycelium verrijkte materiaal gebruiken als teeltmateriaal voor de ontwikkeling van minimaal 1 nieuw Alstroemeriaras, zonder de toevoeging van kunstmest.

Een basis leggen voor het verder ontwikkelen van mycelium als biologisch proces om afvalproblemen aan te pakken, waarbij afval zoveel mogelijk op een bedrijf voor hergebruik geschikt gemaakt wordt.

Als spin-off bij deze proeven ontstaat er een paddenstoelenoogst die te vermarkten is, waarmee er een aanvullend economisch proces ontstaat.

Activiteiten
Proef 1: Upcycelen van afval van de zaadteelt in de kassen van een tuinbouwbedrijf. Normaal gesproken wordt dit afval elders middels warme compostering verwerkt en later over landbouwgrond verspreid. Voor de kassen wordt nieuwe compost aangevoerd. De kosten voor vervoer zijn hoog: zwaar materieel wordt ingezet om vele kilometers te rijden, waarbij viel diesel verbruikt wordt en veel CO2 uitgestoten wordt. Bij deze proef wordt het afval geënt met een bepaalde zwamvlok die het materiaal afbreekt, omzet in compost en daar nieuwe voedingsstoffen aan toevoegt. Hiermee is dat materiaal volledig recyclebaar en kan het toegepast worden op het eigen bedrijf.

Proef 2: Upcycelen van kweekafval en opkweek nieuwe rassen in een Alstoemeriakwekerij. De huidige gang van zaken bij de Alstroemeriakwekerij is als volgt: afvalmateriaal wordt opgeslagen in een silo en later over akkerland verspreid. Hierbij worden vele kilometers gereden en veel diesel verbruikt. De Alstroemeriaplanten worden bemest met gangbare kunstmest. Deze proef is erop gericht om al het afval in hetzelfde bedrijf te gebruiken en daarmee gebruik van kunstmest overbodig te maken. Bij de proef worden drie opstellingen gemaakt waarbij afval uit de kwekerij geënt wordt met mycelium. Nadat het afval met mycelium doorgroeid is, wordt er een proef gedaan om Alstroemeria hierop te kweken, een tweede proef waarbij de compost als meststof gebruikt wordt en een proef op bodem zonder toevoegingen.

Partners
Dit initiatief wordt ondersteund door o.a.: Beuker Tuinbouw B.V., Melenhorst Alstroemeria kwekerij VOF, Mycelco, Agarica, Innovatieplatform BioBased Agribusiness (Plant Value/Smartgreenhouse) en SKAL.

Dit project wordt gefinancierd door de betrokken ondernemers, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en  het ministerie van Economische Zaken vanuit de regeling Praktijknetwerken. Het ministerie ondersteunt daarmee de doelstelling voor 2020 van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 dat de landbouw in de Veenkoloniën een vitale sector is en blijft.

Bron: www.ikdrenthe.nl