Datum
07 april 2014

Oesterzwammen en Tuingiganten

April 2014 - Praktijknetwerk Afvalrecycling door paddestoelen.
De proeven om afval te veredelen door inzet van paddenstoelen verlopen goed en tussentijds zijn al wat conclusies te trekken en verbeterpunten te constateren.


Na een voorselectie door diverse kleinschalige proeven met verschillende soorten paddenstoelen op zowel gesteriliseerd als niet gesteriliseerd afval, is de pilot scale proef bij Beuker Tuinbouw uiteindelijk ingezet met de Oesterzwam, een belangrijke consumptie-paddenstoel in Nederland. Geënt substraat is vermengt met afvalmateriaal uit de kassen. Na verloop van tijd bleek dat het mycelium zich enigszins moeizaam door de afval heen te verspreiden, waarschijnlijk veroorzaakt door de grote van het formaat substraat. Ook viel de oogst wat tegen. Omdat de paddenstoelen zich wel goed verspreiden is de verwachting dat de kolonisatie van het mycelium zich nog zal verbeteren. Medio augustus 2014 komt het afval uit de teelt van 2014 vrij en zal de proef voortgezet worden.

Bij Alstroemeria kwekerij Melenhorst bleek een andere paddenstoel (Tuingigant) de beste resultaten te laten zien in de eerste proeven. Bij deze proef is er voor gekozen om het mycelium te laten groeien in een silo met gebruikte veengrond en te vermengen met Alstroemeria afval. Dit lijkt momenteel veelbelovend. Een punt van aandacht hier is de verhouding koolstof- en stikstofhoudend materiaal.

op de foto's: Oesterzwammen op koolstro en Stropharia op Alstroemeria afval