Datum
11 juli 2014

Kweekbedden ingericht

In het kader van Praktijknetwerken wordt door Mycelco bij twee glastuinbouwbedrijven  in Zuid-oost Drenthe een proef voor afvalverwerking met schimmels uitgevoerd. De betrokken glastuinbouwbedrijven zijn Beuker Tuinbouw BV en Melenhorst Alstroemeria kwekerij VOF.


Bij Beuker Tuinbouw gaat het om tonnen aan restmateriaal dat na de oogst van zaad uit de kassen vrijkomt.  Bij Melenhorst gaat het om de dagelijkse hoeveelheid snijafval van de Alstroemeriaoogst, alsmede het optimaliseren van de groei en bloei van die Alstroemeria’s.

Met de aanpak van een nieuwe hoeveelheid van tonnen materiaal uit de koolzaadteelt in voorbereiding, is de laatste maanden de aandacht vooral uitgegaan naar onderzoek van het restmateriaal en de inrichting van een kweekbed in de silo bij de Alstroemeriakwekerij.

Door studenten van “Life Science” van de Stenden hogeschool uit Emmen is een laboratorium onderzoek uitgevoerd naar de residuen van gewasbeschermings-middelen in het organische restmateriaal.
Voor het hergebruik van dit materiaal is het uiteraard van belang te weten wat de resterende inhoudsstoffen zijn. De onderzoeksresultaten hiervan volgen nog.

Na de selectie en opkweek van diverse schimmels  voor de verwerking van het afvalmateriaal bij de Alstroemeriakwekerij, bleek een bepaalde schimmel (paddenstoel) daarin het meest effectief. Een probleem bij deze reststroom is dat het restmateriaal dagelijks wordt aangevoerd uit “de pluk” van de Alstroemeria. Het restmateriaal is dus vers en bevat veel vocht.

De  schimmels die de juiste enzymen aanmaken voor de afbraak van dat materiaal en ook voldoende snel groeien, doen het minder goed op materiaal dat veel vocht bevat.  Desondanks is het toch gelukt de juiste schimmel hiervoor te vinden. Vervolgens is opgeschaald van het opkweken op een mengsel van Alstroemeriamateriaal in bakken, naar het enten van schimmels in een kweekbed in de silo.

Het inrichten van een kweekbed in de silo is de eerste stap om daarvan een unit te maken waarin de verse toevoer voldoende snel door de schimmel gekoloniseerd kan worden. Na het koloniseren wordt het materiaal door de schimmel als voeding verwerkt en blijft er compost over.  Door  vervolgens nieuw materiaal toe te voeren vormen zich lagen van compost, schimmels en vers materiaal en daarmee een cyclus naar materiaal dat als teeltmedium te (her)gebruiken is.

Dit project is een samenwerking van:

  • Beuker Tuinbouw B.V.;
  • Melenhorst VOF, Alstroemeriakwekerij;
  • Mycelco, biotechnologie;
  • Plantvalue innovatieplatfortm (PGA & I).