Agenda
12-06-2019
Themadag Bodem & Kringloop 12 juni
Kringlooplandbouw is hot! Maar hoe werkt dat in de praktijk en hoe in de Veenkoloniën? Voor u als akkerbouwer of melkveehouder in dit gebied is goed bodembeheer essentieel om kringlopen te kunnen sluiten. We nodigen u graag uit om op 12 juni deze inspirerende, praktische bijeenkomst bij te wonen.
28-05-2019
Innovatiedag 2019: 'Dág, onkruid!'
Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid