Datum
06 maart 2020

Bijeenkomst 6 maart: precisiebemesting

'Diensten voor precisiebemesting; wat kan ik er mee op mijn bedrijf?'
Bijeenkomst in Valthermond op 6 maart 2020 voor akkerbouwers en melkveehouders

Hoe kan precisiebemesting bijdragen aan de bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen?

Op vrijdag 6 maart a.s. organiseert het project Kringlooplandbouw Veenkoloniën samen met Innovatie Veenkoloniën een interessante ochtend over het onderwerp precisiebemesting.


Twee dienstverleners met ruime ervaring in het tot waarde brengen van precisietechnologie vertellen wat precisiebemesting (op basis van gewasmonitoring en taakkaarten) voor u als akkerbouwer of melkveehouder kan betekenen.

Datum: 6 maart 2020
Locatie: Proefboerderij ’t Kompas, Noorderdiep 211, Valthermond

Programma
09:45 – 10:00 Inloop (koffie/thee)
10:00 – 10:20 Inleiding Wouter Zunneberg
Wouter presenteert een overzicht van beschikbare technieken en diensten voor inwinning van data (bodem- en gewasmonitoring), omwerken naar taakkaarten en uitvoering van precisiebemesting. Ook wordt ingegaan op het nut van gestructureerd werken aan verbetering van de bedrijfsvoering met data als productiefactor.
10:20 – 11:05 Jeroen Verschoore, Precisielandbouw-pionier (onder andere bij Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder), gaat in op de recent gestarte dienst BioScope.
In 2019 bundelden AeroVision en LTO Bedrijven hun krachten om BioScope op de markt te introduceren als dé standaard voor geo-informatie voor gewasmonitoring. Wat doet BioScope, wat kost het, wat krijg je ervoor, welke resultaten worden gehaald?
11:05 – 11:20 Koffie/thee
11:20 – 12:05 Christel Thijssen (Loonwerker en partner in Dronewerkers) vertelt over zijn jarenlange ervaring met precisiebemesting bij zowel akkerbouwers als melkveehouders, o.a.in het project Grass4Farming (https://www.hvhl.nl/onderzoek/food-and-dairy-applied-research-centre/dairy-content/grass4farming). Christel zal ingaan op kosten, baten en resultaten van precisiebemesting (bijv. op kwaliteit van kuil en voer).
12.05 - 13.00 Discussie aan de hand van enkele stellingen en vragen van deelnemers.
13:00 Afsluiting

Deelname is gratis!

Aanmelden
Graag aanmelden voor 3 maart bij:
René Elsendoorn via rene.elsendoorn@totenmet.org
Wouter Zunneberg via wouter@depriorij.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
InnovatieVeenkolonien, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland, Provincie Drenthe en Boerenverstand.