Beheersing AM in zetmeelaardappelen: stoppen óf flink gas geven?!

De presentaties kunt u vinden aan de linkerzijde van de pagina. 


In de Veenkoloniën zien we sinds een aantal jaren een toename van “hoge” besmettingen met aardappelmoeheid. Op meerdere bedrijven loopt de populatie ook tijdens de teelt van een hoog AM-resistent ras op.


Genoeg reden voor het HLB om een project op te zetten om de reeds aanwezige kennis over het beheersen van aardappelmoeheid te delen met telers en nieuwe kennis en ervaringen met de “nieuwe” AM populaties te vergaren en te delen. Daarom organiseert het HLB in samenwerking met InnovatieVeenkoloniën donderdag 7 februari een bijeenkomst in Valthermond over de beheersing van AM in zetmeelaardappelen. 
 

Programma


 

Wilt u hierbij aanwezig zijn?  Aanmelden kan via rieke@innovatieveenkolonien.nl Wij hopen u te morgen begroeten op donderdag 7 februari!


Locatie:        InnovatieVeenkoloniën/WUR Locatie Valthermond
Adres:          Noorderdiep 211
                    7876 CL Valthermond                     
Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar platteland.