Datum
21 juni 2019

SAVE THE DATE: Bijeenkomst vergroeningsresultaten

Op vrijdag 21 juni organiseert InnovatieVeenkoloniën een ochtend (of middag) gevuld met de laatste actualiteiten rondom de vergroeningsresultaten. Tijdens de vergroeningsbijeenkomst worden de laatste uitkomsten van de vergroeningsproef besproken, de nieuwe proefopzet toegelicht en gaan we in op de laatste stand van zaken vanuit Brussel. Meer informatie over het programma volgt. Noteer deze datum alvast in uw agenda!