Datum
10 juni 2021

Innovatiedag 2021

De innovatiedag vindt dit jaar plaats op donderdag 10 juni!


Vanwege de huidige maatregelen en omstandigheden hebben wij er dit jaar voor gekozen om hier een mooi online event van te maken.

Tijdens de Innovatiedag zal het programma er als volgt uitzien:
 

13.00 - 13.15 uur   Opening (plenair)
13.15 - 13.45 uur   Workshop 1 - Precisielandbouw 
(project TIP)
13.45 - 14.00 uur   Wissel + rondstruinen
14.00 - 14.30 uur   Workshop 2 - Strokenteelt 
(project strokenteelt)
14.30 - 14.45 uur   Wissel + rondstruinen
14.45 - 15.15 uur   Workshop 3 - Eiwitgewassen 
(project Fascinating)
15.15 - 15.30 uur   Wissel + rondstruinen
15.30 - 16.00 uur   Workshop 4 - 
Onkruidbestrijding (project EIP)

16.00 - 16.15 uur   Wissel + rondstruinen
16.15 - 16.45 uur   Workshop 5 -
Duurzaam slootkantbeheer
                              (project slootkantbeheer)
16.45             uur   Sluiting (plenair)

Je kan zelf kiezen aan welke activiteiten / workshops je wilt deelnemen deze middag.

We starten om 13.00 uur met een plenair gedeelte. Vervolgens is er de mogelijkheid om workshops bij te wonen van verschillende projecten. Hier zal door een specialist en een teler/boer gesproken worden. Ook is er de mogelijkheid om live vragen te stellen.
Tussen de workshops door is er telkens gelegenheid om over het digitale projectplein ‘’rond te lopen’’ en een virtuele tour te maken over de boerderij.
Om 16.45 uur sluiten we de middag gezamenlijk af.

Na 10 juni is de Innovatiedag nog drie maanden digitaal te bezoeken via deze website en kun je rustig alles nog een keer terugkijken. Het is echter niet meer mogelijk om dan live vragen te stellen. 

Meld je aan via onderstaande link en mis het niet! Aanmelden kan tot woensdagochtend 9 juni 10.00 uur!

https://event.wur.nl/innovatiedag
  
Graag tot ziens op 10 juni!

 

Workshop 1: TIP (precisielandbouw)

Tijd: 13.15 - 13.45 uur

Spreker: Johan Booij en Hans Hoekman

Toepassing Innovatieve Precisietechniek: Precisielandbouw geeft u hulpmiddelen om o.a. meststoffen, pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen efficiënter in te zetten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. plaats specifiek bemonsteren, inzet van drones en Apps die de data helpen interpreteren. Kijk en luister hoe dat in praktijk toegepast wordt.  Hans Hoekman en Johan Booij vertellen over hun ervaringen met Precisielandbouw en geven praktische tips. Stel live vragen aan hen via de chat.

 

Workshop 2: Biologische strokenteelt in de Veenkoloniën

Workshop tijd: 14.00 - 14.30 uur

Sprekers: Kees Sijbringa (teler), Ciska Nienhuis & Wijnand Sukkel

Strokenteelt is een veelbelovende vorm van gewasdiversiteit. In het teeltsysteem worden gewassen in afwisseling geteeld in lange, smalle stroken, het is veelal uit te voeren met de huidige en beschikbare mechanisatie. De eerste ervaringen in Nederland leverden positieve effecten op opbrengst, verlaging van ziekte- en plaagdruk, bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Meer weten over biologische landbouw in de Veenkolonien en strokenteelt in de praktijk? Tijdens de workshop laten we de biologische strokenteeltproef in Valthermond zien, en verteld teler Sijbringa vanuit zijn ervaring in de praktijk.

 

Workshop 3 Project: Eiwitgewassen project Fascinating

Workshop tijd: 14.45-15.15 uur

Sprekers: Meindert Jan Oostland en Hendrik Luth 

Fascinating is een project voor gezonde voeding, die in balans met de natuur wordt geproduceerd. Dit toekomstige CO2- en stikstofneutrale landbouwsysteem heeft oog voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en verdienmodellen. Het gaat over de landbouwsector van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt om dit gemeenschappelijke doel te behalen.

De transitie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit en het meer lokaal produceren van plantaardig eiwit zijn belangrijke in het Fascinatingproject. Samen met de SPNA-proefboerderijen Kollumerwaard en Ebelsheerd voeren de WUR locaties Kooijenburg en ’t Kompas een deel van het Fascinating onderzoeksprogramma uit.

 

Workshop 4 Project: EIP Onkruid

Workshop tijd: 15.30-16.00 uur

Sprekers: Johan Specken en Jaap Dun

In het EIP project ontwikkelen we kennis op het gebied van onkruidbeheersing in het veenkoloniale bouwplan, waarbij we minder afhankelijk zijn van chemie. Jaap Dun en Johan Specken vertellen over de resultaten en ervaringen op het gebied van mechanische technieken. Tijdens de workshop kunnen vragen worden gesteld via de chat.

 

Workshop 5 : Duurzaam slootkantbeheer

Workshop tijd: 16.15-16.45

Sprekers: Paul Hendriks en Gerard Hoekzema

Duurzaam slootkantbeheer met de wijk als verdien model. In deze workshop gaan we in op de voordelen van een bewust onderhouden wijk voor boer en biodiversiteit. Hoe kunnen we wijken en randen vermarkten, zowel in euro’s als in respect? Hoe kunnen we randen en wijken organische stof laten produceren? Kunnen we extra vogels of soorten aantrekken middel onderhoud van wijken en randen? Dit zijn zo een aantal vragen die in deze workshop aan bod komen. Stel live vragen en praat mee!