Datum
22 november 2019

Uitnodiging: netwerkbijeenkomst 2019

Zoals eerder aangekondigd vindt op 22 november onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats van de Agenda voor de Veenkoloniën. De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in ‘Café ‘t Keerpunt’ in Spijkerboor.

 

Programma

09.30 – 10.00 uur    Inloop met koffie en thee

10.00 – 10.10 uur    Welkom en introductie sprekers door Henk Staghouwer
                                (voorzitter  Agenda voor de Veenkoloniën)

10.10 – 10.25 uur    ‘Stand van zaken InnovatieVeenkoloniën’ door Johan
                               Russchen (voorzitter regiegroep InnovatieVeenkoloniën)

10.25 – 10.45 uur    Regiodeal’ door Titian Oterdoom (programma
                               manager regiodeal natuurinclusieve landbouw)

10.45 – 11.00 uur    Pauze

11.00 – 11.25 uur   ‘Praktijkervaringen natuurinclusieve landbouw en strokenteelt’
                                door Peter Harry Mulder (akkerbouwer te Muntendam)

11.25 – 11.50 uur    ‘Landbouw naar natuurinclusief: waarom en hoe vanuit een
                                groter perspectief’ door Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur
                                en veehouder)


Aansluitend wordt een lekkere lunch geserveerd. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, u kunt zich inschrijven via deze button. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via: info@veenkolonien.nl 

Bij de locatie is een beperkte mogelijkheid tot parkeren. Een extra parkeermogelijkheid ligt over de brug van de Hunze (Oostermoerse vaart). Komt u vanaf Annen dan ligt de parkeerplaats voor Spijkerboor aan uw linkerhand. Komt u uit de richting Veendam dan ligt de parkeerplaats na het kruispunt aan uw rechterhand.


Het adres is Café ’t Keerpunt, Oostermoer 1, 9656 PE, Spijkerboor.

Graag tot ziens op vrijdag 22 november!
 

Met vriendelijke groet,


Henk Staghouwer
Voorzitter Agenda voor de Veenkoloniën