Datum
04 december 2019

Save the date: vergroeningsbijeenkomst

Op woensdag 4 december organiseert InnovatieVeenkoloniën een dagdeel gevuld met de resultaten van 5 jaar vergroeningsexperimenten in de Veenkoloniën. Tijdens de bijeenkomst worden o.a. de laatste uitkomsten van de vergroeningsproeven besproken en krijgen we een onderbouwd financieel antwoord op de voordelen van de inzet van tagetes als groenbemester in een veenkoloniaal bouwplan. Meer informatie over het programma volgt, noteer deze datum alvast in uw agenda!