Datum
11 februari 2020

Bijeenkomst 11 februari: mest als hoogwaardige voeding voor de bodem

Wat betekent het voor de bedrijfsvoering als je zo veel mogelijk kunstmest wilt vervangen door ‘gewone waardevolle mest’. Hoe zorg je als melkveehouder voor betere kwaliteit mest (en minder uitstoot).


Het project ‘Kringlooplandbouw Veenkoloniën’ organiseert op dinsdag 11 februari a.s. een bijeenkomst over mest als hoogwaardige voeding voor de bodem.

Datum: 11-02-2020
Locatie: familie Meijer: Turfweg 4, 9697 XK Blijham

Programma

09:45 – 10:00 Inloop

10:00 – 10:30 Inleiding Geert Jan van der Burgt

Geert Jan van der Burgt is specialist stikstof/organische stof. Het is de verwachting dat het gebruik van kunstmest verder zal afnemen, hoe pakt dit uit, wat zijn de voor – en nadelen voor de bodem en voor de kringloop?

10:30 – 11:00 Twee concepten voor betere mest in de praktijk

Thomas Dijkstra, melkveehouder uit Rasquert heeft een giergoot en dichte vloer in zijn twee jaar oude stal. Hij werkt met stro in de box en belucht de mest in de silo. Thomas vertelt ons over de eerste resultaten van deze aanpak.

Jan Pieter van Tilburg uit Hellum, is naast melkveehouder specialist op het gebied van energiebesparing en – productie. Sinds dit jaar koelt Jan Pieter zijn mest, dat levert hem warmte op, maar daarmee conserveert hij ook zijn mest. Jan Pieter zal meer vertellen over de verwachte resultaten uit deze activiteit.

11:00 – 11:15 Koffie/thee

11:15 – 11:45 Detmer Wage en collega-akkerbouwers streven naar een vitalere veenkoloniale bodem en weerbaardere gewassen. Zij willen minder afhankelijk worden van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en kringlopen beter sluiten. Detmer zal vertellen hoe dit in de prakrijk uitpakt en wat (voor mest) hij nodig heeft.

11:45 – 12:30 Afsluiting en rondgang over het gastbedrijf

Vragen die aan de orde komen zijn:
Waar moet die organische mest aan voldoen qua vorm en inhoud?
Hoe moeilijk/makkelijk is het om de gewenste mest uit de regio te krijgen?
Wat voor prijs hangt er aan mest van hoge kwaliteit?

Aanmelden:
René Elsendoorn: rene.elsendoorn@totenmet.org
Wouter Zunneberg: wouter@depriorij.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: