Datum
03 december 2018

Uitnodiging: informatiebijeenkomst 3 december akkerbouwers in de Veenkoloniën

In de Veenkoloniën worden er door aardappelopslag steeds meer herbiciden ingezet. De winters worden zachter en korter, waardoor achtergebleven knollen zich kunnen ontwikkelen tot nieuwe planten. Hierdoor is niet alleen de opbrengst van het volggewas minder, maar dreigt ook het gevaar van Phytophthora en aardappelmoeheid. Daarnaast is de onkruiddruk hoog in het gebied. Dit project richt zich op de beheersing van aardappelopslag en onkruiden door een combinatie te maken van hightech apparatuur en de kennis van ecologie. In het kader van de verduurzaming is het gewenst dat de inzet van chemische gewasbescherming wordt verminderd.

Tijdens de informatiemiddag wordt u inhoudelijk over het project geïnformeerd. Om het project zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, gaan we graag met u in gesprek. Uw ervaring is zeer waardevol en onmisbaar voor een goede opzet en uitvoering.
 

Datum:             03 december 2018
Locatie:            Proefbedrijf ’t Kompas, Noorderdiep 211 in Valthermond
Tijdstip:            13.30 uur – 16.00 uur
Aansluitend:     Borrel met in ieder geval een gehaktbal


Uiteraard stellen we het op prijs dat u collega akkerbouwers uit het Veenkoloniale gebied informeert over deze bijeenkomst, iedereen is welkom. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.


Programma (hoofdlijnen)

  1. Opening
  2. Projectpresentatie door Marleen Riemens (WUR open teelten)
  3. Projectinvulling met ruimte voor aanvullingen/toetsing
  4. Discussiegroepen
  5. Plenaire terugkoppeling
  6. Afsluiting en vervolgafspraken

 

Dit project is een samenwerkingsproject van Agrarische Natuur Drenthe, HLB en Wageningen Research – Bu Open teelten. Het project is tot stand gekomen met Steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.