Agenda
11-12-2018
Uitnodiging workshop 11 december: Veerkracht
Veranderend beleid, schommelende prijzen, klimaatverandering: hoe goed kan de landbouw in de Veenkoloniën zich houden in deze dynamische omgeving? En hoe praat je daarover samen met andere belanghebbenden in de regio?
03-12-2018
Uitnodiging: informatiebijeenkomst 3 december akkerbouwers in de Veenkoloniën
In de Veenkoloniën worden er door aardappelopslag steeds meer herbiciden ingezet. De winters worden zachter en korter, waardoor achtergebleven knollen zich kunnen ontwikkelen tot nieuwe planten. Hierdoor is niet alleen de opbrengst van het volggewas minder, maar dreigt ook het gevaar van Phytophthora en aardappelmoeheid. Daarnaast is de onkruiddruk hoog in het gebied. Dit project richt zich op de beheersing van aardappelopslag en onkruiden door een combinatie te maken van hightech apparatuur en de kennis van ecologie. In het kader van de verduurzaming is het gewenst dat de inzet van chemische gewasbescherming wordt verminderd.
23-11-2018
Netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën
Zoals eerder aangekondigd vindt op 23 november onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats van de Agenda voor de Veenkoloniën. De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in 'Dorpshuis de Viersprong' in Buinerveen.
21-11-2018
De Groenbemesterdag 2018: helemaal het einde!
Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden.
31-05-2018
Vooraankondiging: Veenkoloniale Aardappeldag
Op donderdag 31 mei wordt een veenkoloniale aardappeldag georganiseerd door de stuurgroep Plan van aanpak AM en Innovatie Veenkoloniën in samenwerking met Wageningen University & Research in Valthermond. Belangrijkste speerpunt van deze dag in Valthermond zijn de nieuwste technieken rondom de bestrijding van de aardappelopslag. Daarnaast is er ook aandacht voor vergroening door groenbemesters en rond inundatie.
31-05-2018
Uitnodiging aardappeldag 31 mei
Op donderdag 31 mei wordt een veenkoloniale aardappeldag georganiseerd door de stuurgroep Plan van aanpak AM en Innovatie Veenkoloniën in samenwerking met Wageningen University & Research in Valthermond. Belangrijkste speerpunt van deze dag in Valthermond zijn de nieuwste technieken rondom de bestrijding van de aardappelopslag. Daarnaast is er ook aandacht voor vergroening door groenbemesters en rond inundatie.
18-05-2018
Uitnodiging: Regiobijeenkomst Wedde
Regiobijeenkomst Wedde | Vrijdag 18 mei 2018, vanaf 15:00 uur bij Loonbedrijf Feunekes, Weddermarke 21, Wedde.
09-03-2018
Verdienmodel veenkoloniale akkerbouwer klaar voor de toekomst
Update: aan de linkerzijde van de pagina kunt u de presentatie downloaden van vrijdag 9 maart! InnovatieVeenkoloniën kijkt terug op een zeer interessante en geslaagde bijeenkomst en bedankt Accon avm voor de samenwerking! Ook heeft Han Reindsen van de Nieuwe Oogst, heeft een informatief artikel geschreven over de bijeenkomst.
01-01-2018
Inschrijven workshop GPS-Assist
In januari en februari 2018 organiseert MyPrecision samen met Innovatie Veenkoloniën onder de naam GPS-Assist een workshop voor akkerbouwers met als thema’s GPS in de praktijk en het bruikbaar maken van GPS-data.
01-12-2017
Programma 1 december ''Vergroening in de praktijk''
Op vrijdag 1 december organiseert InnovatieVeenkoloniën een thema ochtend vergroening in de praktijk’ om de actuele stand van zaken rondom vergroening in het veenkoloniaal bouwplan te bespreken.
14-09-2017
Grondig boeren met mais
Innovatieveenkolonien wordt door twee regionale telers vertegenwoordigd op de themamiddag 'Grondig boeren met mais'. De stand van Innovatieveenkolonien staat het de rassendemo voederbieten, bij het kwekersblok mais & bieten.
01-06-2017
Innovatiedag Valthermond
Op donderdag 1 juni organiseert InnovatieVeenkoloniën de Innovatiemiddag, een middag gericht op actuele ontwikkelingen en de nieuwste landbouwtechnologieën. Links vindt u alvast een aankondiging van de Innovatiedag. U komt toch ook?