Agenda
10-03-2020
Bijeenkomst 10 maart: toepassing innovatieve precisietechniek
- Wil je weten hoe je met precisielandbouw meer uit je bedrijf kunt halen? - Heb je wel eens van precisielandbouw gehoord, maar weet je nog niet voldoende wat je er mee kunt? - Gebruik je al precisielandbouw, maar wil je er meer uithalen?
06-03-2020
Bijeenkomst 6 maart: precisiebemesting
'Diensten voor precisiebemesting; wat kan ik er mee op mijn bedrijf?' Bijeenkomst in Valthermond op 6 maart 2020 voor akkerbouwers en melkveehouders Hoe kan precisiebemesting bijdragen aan de bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen?
18-02-2020
Uitnodiging: nieuwe ontwikkeling AM-beheersing
Het HLB heeft de afgelopen drie jaar een project uitgevoerd dat gericht was op aardappelmoeheid (AM)-beheersing in de Veenkoloniën. Helaas is de virulentie ontwikkeling van AM nog niet gestopt en zijn er nog geen sterke resistente rassen tegen de nieuwe populaties beschikbaar. Op meerdere bedrijven loopt de populatie ook tijdens de teelt van hoog resistente rassen nog op.
11-02-2020
Bijeenkomst 11 februari: mest als hoogwaardige voeding voor de bodem
Wat betekent het voor de bedrijfsvoering als je zo veel mogelijk kunstmest wilt vervangen door ‘gewone waardevolle mest’. Hoe zorg je als melkveehouder voor betere kwaliteit mest (en minder uitstoot).
10-12-2019
Workshop: hoe toekomstbestendig is de landbouw in de Veenkoloniën?
Veranderend beleid, schommelende prijzen, aaltjes, droogte: wat is nog houdbaar, en wanneer is het gewoon teveel? En hoe kan de landbouw in de Veenkoloniën hierop reageren richting de toekomst? Dit zijn vragen die te maken hebben met de veerkracht van de landbouw.
04-12-2019
Groenbemestermiddag 4 december
Op woensdag 4 december organiseert InnovatieVeenkoloniën een groenbemestermiddag. Tijdens deze middag worden o.a. de laatste uitkomsten van de vergroeningsproeven besproken en krijgen we een onderbouwd financieel antwoord op de voordelen van tagetes als groenbemester in een veenkoloniaal bouwplan.
22-11-2019
Vooraankondiging: netwerkbijeenkomst 2019
Graag attenderen wij u op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Agenda voor de Veenkoloniën. Deze vindt plaats op vrijdag 22 november in Spijkerboor ('t Keerpunt).
06-11-2019
Uitnodiging: duurzaam bodembeheer
Komt u ook op 6 november naar de bijeenkomst over duurzaam bodembeheer? De bijeenkomst is onderdeel van het POP3 project Bodem APK. Het volledige programma kunt u aan de linkerzijde van de pagina downloaden. Aanmelden kan via deze link.
05-09-2019
Resultaten demo loofdoding in poot- en zetmeelaardappelen
In 2020 wordt loofdoding door het wegvallen van Diquat/Reglone (en Finale) een hele uitdaging. WUR Open Teelten heeft daarom, in samenwerking met Avebe, V.V.B. N.O.N. en InnovatieVeenkoloniën, een demo met vijf verschillende loofdodingstrategieën aangelegd.
27-08-2019
Demodag 5G: autonome en duurzame onkruidbestrijding
We nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze 'Demo Dag' op 27 augustus 2019. Tijdens deze demo laten we een toepassing zien gericht op de bestrijding van aardappelopslag. Wilt u weten wat 5G kan betekenen voor u en de agrarische sector?
10-07-2019
Zetmeelaardappeldag 2019
Op woensdag 10 juli organiseert onze partner Avebe, in het kader van het 100-jarig bestaan, een Zetmeelaardappeldag op het Innovatiecentrum/Proefbedrijf Valthermond, Noorderdiep 211 in Valthermond.
26-06-2019
Demodag Agrifirm “op Valthermond”
Op 26 juni aanstaande vindt de jaarlijkse demodag van onze partner Agrifirm weer plaats op het Innovatiecentrum te Valthermond. Voor alle info rond deze dag verwijzen we u naar www.agrifirm.nl/evenementen/valtermond.
28-05-2019
Innovatiedag 2019: 'Dág, onkruid!'
Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag. Dit jaar met het thema: Dág, onkruid
17-05-2019
Verder met kennis vanuit de praktijknetwerken
Datum: 17 mei 2019 vanaf 15.00 uur Locatie: Loonbedrijf Feunekes, Weddermarke 21, Wedde Meer info: Hendrik Luth, 06 50500898 Dit is een activiteit in het kader van het POP 3 project: Verder kennisverspreiding kennis Praktijknetwerken in de Veenkoloniën
22-02-2019
Training Basisvaardigheden Datamanagement
De hand-out van de training datamanagement kunt u aan de linkerzijde van de pagina vinden.
07-02-2019
Beheersing AM in zetmeelaardappelen: stoppen óf flink gas geven?!
In de Veenkoloniën zien we sinds een aantal jaren een toename van “hoge” besmettingen met aardappelmoeheid. Op meerdere bedrijven loopt de populatie ook tijdens de teelt van een hoog AM-resistent ras op. Genoeg reden voor het HLB om een project op te zetten. Meer lezen?
15-01-2019
Informatiebijeenkomst: schoon erf, schoon water Veenkoloniën
Aan de slag met het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen?Kom dan naar een informatiebijeenkomst van Schoon Erf, Schoon Water Veenkoloniën!
14-01-2019
Informatiebijeenkomst: schoon erf, schoon water Veenkoloniën
Aan de slag met het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen?Kom dan naar een informatiebijeenkomst van Schoon Erf, Schoon Water Veenkoloniën!
18-12-2018
Personeelskrapte in de landbouw: wat nu?
Een van de uitdagingen in de land- en tuinbouw is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten. Hoe kunnen we daar op in spelen? Wat zijn de gevolgen voor de sector? En hoe beïnvloed het uw bedrijfsvoering? Deze vragen staan dinsdagmiddag 18 december centraal ''op Valthermond''.
21-11-2018
De Groenbemesterdag 2018: helemaal het einde!
Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden.
31-05-2018
Uitnodiging aardappeldag 31 mei
Op donderdag 31 mei wordt een veenkoloniale aardappeldag georganiseerd door de stuurgroep Plan van aanpak AM en Innovatie Veenkoloniën in samenwerking met Wageningen University & Research in Valthermond. Belangrijkste speerpunt van deze dag in Valthermond zijn de nieuwste technieken rondom de bestrijding van de aardappelopslag. Daarnaast is er ook aandacht voor vergroening door groenbemesters en rond inundatie.
31-05-2018
Vooraankondiging: Veenkoloniale Aardappeldag
Op donderdag 31 mei wordt een veenkoloniale aardappeldag georganiseerd door de stuurgroep Plan van aanpak AM en Innovatie Veenkoloniën in samenwerking met Wageningen University & Research in Valthermond. Belangrijkste speerpunt van deze dag in Valthermond zijn de nieuwste technieken rondom de bestrijding van de aardappelopslag. Daarnaast is er ook aandacht voor vergroening door groenbemesters en rond inundatie.
09-03-2018
Verdienmodel veenkoloniale akkerbouwer klaar voor de toekomst
Update: aan de linkerzijde van de pagina kunt u de presentatie downloaden van vrijdag 9 maart! InnovatieVeenkoloniën kijkt terug op een zeer interessante en geslaagde bijeenkomst en bedankt Accon avm voor de samenwerking! Ook heeft Han Reindsen van de Nieuwe Oogst, heeft een informatief artikel geschreven over de bijeenkomst.
01-01-2018
Inschrijven workshop GPS-Assist
In januari en februari 2018 organiseert MyPrecision samen met Innovatie Veenkoloniën onder de naam GPS-Assist een workshop voor akkerbouwers met als thema’s GPS in de praktijk en het bruikbaar maken van GPS-data.
14-09-2017
Grondig boeren met mais
Innovatieveenkolonien wordt door twee regionale telers vertegenwoordigd op de themamiddag 'Grondig boeren met mais'. De stand van Innovatieveenkolonien staat het de rassendemo voederbieten, bij het kwekersblok mais & bieten.
01-06-2017
Innovatiedag Valthermond
Op donderdag 1 juni organiseert InnovatieVeenkoloniën de Innovatiemiddag, een middag gericht op actuele ontwikkelingen en de nieuwste landbouwtechnologieën. Links vindt u alvast een aankondiging van de Innovatiedag. U komt toch ook?
11-03-2019
Uitnodiging Bodemmiddag 11 maart
De bodem en alles wat daar mee te maken heeft is een essentieel (basis)onderdeel van uw bedrijf. Meer kennis van de bodem in al zijn facetten is een must als het gaat om de vitaliteit van uw bedrijf. Genoeg redenen om hier, aan het begin van het groeiseizoen, de nodige aandacht aan te besteden. De middag belooft voor zowel akkerbouwers als melkveehouders interessant te zijn.
08-08-2019
Veldbijeenkomst: loofdoding in 2020
In 2020 wordt loofdoding door het wegvallen van Reglone (en Finale) een uitdaging. Donderdag 8 augustus wordt er door WUR Open Teelten, in samenwerking met Avebe, V.V.B. N.O.N. en InnovatieVeenkoloniën, een demo met vijf verschillende objecten aangelegd waarin verschillende loofdodingstrategieën worden toegepast.
03-09-2019
Risicomanagement in de Veenkoloniën: kan het beter?
Het beheersbaar maken van financiële risico’s is een samenspel tussen ketenpartijen, banken, agrarische ondernemers, overheid en verzekeraars. In de Veenkoloniën gebeurt al veel, maar wat kan nog beter?