Agenda overzicht

Bijeenkomst Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën

Graag nodigen wij u uit voor een groepsbijeenkomst op woensdag 15 september aanstaande om onze ervaringen en resultaten met u te delen inzake Bodembedekking en Combi Akkerranden,  Taluds en Slootkantenbeheer.

Het Veenkoloniale landschap kenmerkt zich door lange smalle percelen met wijken. In dit landschap werkt het project Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën aan het verbeteren van de biodiversiteit door zich te richten op de akkerbouw. Biodiversiteitsherstel kan zowel op de akkerbouw als de bodemkwaliteit een positief effect hebben. Op deze bijeenkomst tonen delen wij twee deelprojecten met u. De deelprojecten zijn Bodembedekking, en Combi akkerranden, taluds en slootkantenbeheer.

Bodembedekking

Braakliggende bodem is kwetsbaar. Het jaar-rond bedekt houden van de bodem beschermt de bodem en komt ten goede van de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Centraal in dit project staat het onderzoeken van wat er nog mogelijk is aan bodembedekking na een laat geoogste zetmeelaardappelteelt in de Veenkoloniën.

Wat is er te zien?

In het najaar van 2020 zijn op twee akkerbouwbedrijven (demonstratie)proeven aangelegd met verschillende bodembedekkers. Er is onder andere gekeken naar biomassa productie, het effect van de bodembedekkers op de bodemtemperatuur in relatie tot aardappelopslag, en er zijn verschillende manieren van inwerken in het voorjaar getest. Op deze bijeenkomst zullen de resultaten worden gedeeld en doormiddel van een kort filmpje beelden getoond van het inwerken van de bodembedekkers.

Akkerranden, taluds en slootrandenbeheer

Het waterschap stimuleert de aanleg van kruidenrijke akkerranden langs de wijken. Deze akkerrand kan de nuttige biodiversiteit vergroten en een buffer vormen tussen de landbouw activiteit en het oppervlakte water. Vaak wordt het beheer van de sloot of het talud los gezien van het beheer van de akkerrand. In dit project onderzoeken we of er voordeel te behalen valt in het af stemmen van het beheer van randen en de wijk en visa versa.

Wat is er te zien?

Op het proefbedrijf ’t Kompas worden verschillende methodes van maaibeheer vergeleken en de biodiversiteit gemonitord. Door te maaien en het maaisel af te voeren of juist door te klepelen onderzoeken we de veronkruiding van het perceel en kijken we welke rol deze vegetatie speelt voor het stimuleren van biodiversiteit. Ook kijken we hoe natuurlijk aanwezige vegetatie zich wat betreft de biodiversiteit verhoud tot 4 akkerranden mengsels die in het voorjaar en najaar ingezaaid zijn.

Tijdens deze bijeenkomst bekijken we de proefopzet en bespreken we de voor- en nadelen van alternatief slootkantenbeheer. Graag horen we jullie ervaringen en inzichten. Ook nemen we een kijkje in de bodem van de bufferstrook. Met welke omstandigheden moeten we rekening houden bij de inzaai van bufferstroken?

Programma

9.45 uur – inloop kapschuur

10.00 uur  – start bijeenkomst

11.00 uur – rondgang percelen

12.30 uur – afronding programma

Laat u ons even weten of u komt? U moet zich vooraf aanmelden via WhatsApp bij Sigrid Arends op 0653151828. We moeten ons namelijk aan de RIVM maatregelen houden.

Tot dan,

Groeten van

Marianne Hoogmoed, Louis Bolk Instituut

Merlijn van den Berg, Louis Bolk Instituut

Sigrid Arends, Delphy

De partners van dit agendapunt:

Inschrijf­formulier bijeenkomst Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën

  Organisatie


  Aanhef*

  Voornaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*


  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Opmerkingen

  Deel deze activiteit

  Bijeenkomst Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën 2021

  DATUM
  15-09-2021

  TIJD
  10.00 – 12.30 uur

  ADRES
  Noorderdiep 211,
  7876 CL Valthermond

  PARTNERS
  ELFPO
  Provincie Drenthe
  Provincie Groningen
  ANOG
  AND

  KOSTEN
  Gratis

  Inschrijven

  Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

  Neem contact met ons op!

  Innoveren doen we samen!

  Vragen en contact

  Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

  06 – 51 67 81 51

  06 – 55 39 87 71

  info@innovatieveenkolonien.nl

  Op de hoogte blijven

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!