Datum
24 juni 2015

Kennis over elektrisch beregenen

Het netwerk “Duurzaam Elektrisch Beregenen” heeft als doel om kennis op te doen over elektrisch beregenen. Hiertoe is een inventarisatie gedaan van de beregeningstechnieken die elders ter wereld worden toegepast.


De akkerbouwers in de Veenkoloniën kiezen over het algemeen voor beregenen met een haspel. Belangrijk argument voor deze techniek van beregenen is de flexibiliteit. Op locatie in Wedde worden op dit moment praktijkproeven uitgevoerd met een beregeningssysteem dat draait op elektriciteit, bestaande uit een bron met pompsysteem, een buizenstelsel, een regenhaspel en beveiliging op droogdraaien en overbelasting.

Onder het project 'Duurzaam elektrisch beregenen' is hierover informatie te lezen.