Datum
07 juli 2015

Elektrisch beregenen is duurzamer en goedkoper

Het praktijknetwerk ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over duurzame methoden van beregening.


Op het akkerbouwbedrijf van de heer Hendrik Luth in Wedde (provincie Groningen) werd tot en met 2014 met een haspelinstallatie beregend waarbij slootwater met een dieselmotor werd opgepompt.  Door verplaatsing van de dieselmotorpomp en de aluminiumbuizen kan elk perceel desgewenst beregend worden. In 2015 is er een bron geslagen en wordt er met een elektromotor grondwater opgepompt.

Lees hier het hele bericht.