Datum
13 maart 2014

Proef met variabel kalkstrooien op bont perceel

Het praktijknetwerk 'Duurzame bietenteelt door pH-precisie' onderzoekt het effect van variabele kalkbemesting op drie percelen: twee van Dirk-Jan Beuling in Eerste Exloërmond (oogst 2013 en oogst 2014) en één van Frans Wigchering in Oud Annerveen (oogst 2014).


Op het perceel van Beuling waar vorig jaar bieten stonden, kon door het slechte weer van het afgelopen najaar helaas niet volgens plan worden proefgerooid. Gelukkig zijn er in 2013 wel satelliet- en vliegtuigopnames van het gewas gemaakt. Op dit moment worden die gegevens door het HLB in Wijster geanalyseerd.

Op het andere perceel van Beuling zijn inmiddels de pH en het organische stofgehalte onderzocht en is een kaart gemaakt waarmee variabel kalk gestrooid kan worden. Het is de bedoeling dat dat eind deze week gebeurt, waarna de bieten zullen worden gezaaid.

Wigchering teelt zijn bieten in 2014 op een perceel van bijna 60 hectare. Het bestond oorspronkelijk uit heel veel kleine perceeltjes. Op satellietfoto’s zijn veel van de oude perceelsgrenzen nog zichtbaar. Ook uit ander kaartmateriaal, zoals de opbrengstkaart van zomergerst uit 2012, blijkt dat het een heel ‘bont’ perceel is. De analyses van pH en organische stof lieten zien dat de spreiding zelfs nog groter was dan verwacht en dat maakt dit perceel zeer geschikt voor de proef. De kalk ligt er al op en Wigchering hoopt zijn bieten rond 20 maart te kunnen zaaien.

Marleen Lamain