Datum
30 juni 2014

Rondje bietenvelden

Juni 2014, Akkerbouwers Dirk Jan Beuling uit Eerste Exloërmond en Frans Wigchering uit Oud Annerveen zijn de initiatiefnemers van het Praktijknetwerk Duurzame Bietenteelt door pH-precisie. Op 13 juni maakten we een rondje over hun percelen om de bieten te bekijken.


Als over het perceel Douwes van Frans Wigchering lopen, zijn we het er gauw over eens: deze bieten (ras Corvinia) doen het best. ‘We konden op 20 maart zaaien’, vertelt Frans, ‘en daarna hebben ze meteen volop geprofiteerd van de vroege lente. In de eerste week van juni hadden ze het veld al vol, dat is zo’n veertien dagen eerder dan vorig jaar’. De hevige regenbuien die eind mei op veel plaatsen problemen gaven in Drenthe en Overijssel, misten Oud Annerveen op een haar na. ‘Eén keer hebben we 55 millimeter in één weekend gehad. Dat was nét niet teveel’, aldus Frans.

Hoewel Douwes een groot perceel is – de bieten nemen alles bij elkaar zo’n 70 hectare in beslag – is de stand van het gewas mooi egaal. Eigenlijk wel bijzonder, als je bedenkt dat dit stuk nog niet zo heel lang geleden uit wel twintig kleine akkertjes bestond. Wigchering constateert tevreden dat de perceelsverbeteringen die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, kennelijk goed hebben gewerkt. ‘Voor het praktijknetwerk Duurzame Bietenteelt hebben we gedetailleerde analyses en bodemscans van dit perceel laten maken’, legt hij uit. ‘De belangrijkste verschillen die we daarbij hebben gevonden, waren de natuurlijke variaties in lutum, organische stof en pH. Van oude structuurproblemen, sloten en paden was eigenlijk niets meer terug te vinden. Mooi om dat te zien. Normaal zouden we dit perceel veel minder nauwkeurig hebben onderzocht, maar nu hebben we de bevestiging dat we op de goede weg zijn.’

De keerzijde van deze medaille is dat dit perceel achteraf gezien misschien wat minder geschikt is voor een onderzoek naar precisietoepassingen van kalk. Uit de analyses bleek dat de pH op het noordwestelijke deel 4,7 bedroeg tegen 5,2 op de rest van het perceel. ‘Dat is maar een kleine variatie, en bovendien komen deze getallen voor ons bouwplan al heel aardig in de richting van de streefwaarde’, aldus Wigchering. ‘We moesten dus wat voorzichtig zijn met onze kalkdosering. Uiteindelijk heeft Bos Agra uit Bedum afgelopen winter tussen 0 en 18 ton Betacal per hectare verspreid.’

Op dit moment lijkt de gelijkmatige stand van het gewas de juistheid van deze keuze te bevestigen. Over een paar maanden, als er bij de oogst opbrengstanalyses kunnen worden gemaakt, zullen we het zeker weten.

Bij Dirk Jan Beuling was de uitgangssituatie vergelijkbaar: ook op het perceel 1819 werden hoge pH-waardes gevonden, van ongeveer 5,2. Op één strook, waar de pH iets lager lag, is in het voorjaar  Ankal uitgereden. Daarvoor werd een kalkstrooier van Weco uit Borger gebruikt, waarmee variabel gedoseerd kan worden. ‘Het kostte wel de nodige tijd en moeite om de strooier en de software goed op elkaar aan te passen’, zegt Beuling. ‘Uiteindelijk is het allemaal prima gelukt, maar het was tot het laatste moment spannend of het op tijd klaar zou zijn. Toen de kalk erop lag was het net een dambord, met al die verschillende doseringen.’

De bieten, ras Hollandia, werden op 23 maart gezaaid en maakten eveneens een goede start. Helaas kreeg Eerste Exloërmond in de regenperiode in mei wél de volle laag. ‘We hebben alles bij elkaar zo’n 200 millimeter in twee of drie weken gehad,’ herinnert Beuling zich, ‘en één keer een stortbui van 48 millimeter in een half uur.’

Het is dus geen wonder dat de regen zichtbare sporen in het gewas heeft achtergelaten: van de 30 hectare is naar schatting zo’n 10 procent beschadigd geraakt. ‘Vooral op de perceelsgedeeltes met een minder goede structuur kon het water niet snel genoeg weg. Daar hebben plassen gestaan, is stikstof naar diepere lagen weggespoeld en werden de bieten aangetast door de bladvlekkenziekte Ramularia’, vertelt Beuling. Een pluspunt is dat het nog wel gelukt is om de onkruidbestrijding volgens schema uit te voeren. Ook constateert Beuling dat het gewas zich nu weer herstelt: ‘Op de langste dag hebben ze het veld wel vol, ’zegt hij. ‘Helaas zal dit perceel in 2014 wel geen tien meer scoren, ik hou het voorlopig op een zeventje.’ Ondanks de extreme regen is dat gelukkig dan toch nog een dikke voldoende.

Marleen Lamain