Nieuws overzicht

21 juni 2021

Geslaagde Innovatiedag 2021!

Afgelopen 10 juni was het zover: de Innovatiedag 2021! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde digitale (en zonnige) middag. Samen met onze dagvoorzitter Rob Mulder en verschillende sprekers van de workshops hebben we interessante webinars neergezet.

Is het niet je niet gelukt om erbij aanwezig te zijn? De middag is hieronder in zes verschillende video’s terug te kijken.

Welkom en introductie

Workshop 1: Precisielandbouw

Sprekers: Johan Booij en Hans Hoekman

Toepassing Innovatieve Precisietechniek: Precisielandbouw geeft u hulpmiddelen om o.a. meststoffen, pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen efficiënter in te zetten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. plaats specifiek bemonsteren, inzet van drones en Apps die de data helpen interpreteren. Kijk en luister hoe dat in praktijk toegepast wordt.  Hans Hoekman en Johan Booij vertellen over hun ervaringen met Precisielandbouw en geven praktische tips.

Workshop 2: Strokenteelt

Sprekers: Kees Sijbringa (teler), Ciska Nienhuis & Wijnand Sukkel

Strokenteelt is een veelbelovende vorm van gewasdiversiteit. In het teeltsysteem worden gewassen in afwisseling geteeld in lange, smalle stroken, het is veelal uit te voeren met de huidige en beschikbare mechanisatie. De eerste ervaringen in Nederland leverden positieve effecten op opbrengst, verlaging van ziekte- en plaagdruk, bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Meer weten over biologische landbouw in de Veenkolonien en strokenteelt in de praktijk? Tijdens de workshop laten we de biologische strokenteeltproef in Valthermond zien, en vertelt teler Sijbringa vanuit zijn ervaring in de praktijk.

Workshop 3: Eiwitgewassen; Fascinating

Sprekers: Meindert Jan Oostland en Hendrik Luth

Fascinating is een project voor gezonde voeding, die in balans met de natuur wordt geproduceerd. Dit toekomstige CO2- en stikstofneutrale landbouwsysteem heeft oog voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en verdienmodellen. Het gaat over de landbouwsector van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt om dit gemeenschappelijke doel te behalen.

De transitie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit en het meer lokaal produceren van plantaardig eiwit zijn belangrijke in het Fascinatingproject. Samen met de SPNA-proefboerderijen Kollumerwaard en Ebelsheerd voeren de WUR locaties Kooijenburg en ’t Kompas een deel van het Fascinating onderzoeksprogramma uit.

Workshop 4: Onkruidbestrijding; EIP

Sprekers: Johan Specken en Jaap Dun

In het EIP project ontwikkelen we kennis op het gebied van onkruidbeheersing in het veenkoloniale bouwplan, waarbij we minder afhankelijk zijn van chemie. Jaap Dun en Johan Specken vertellen over de resultaten en ervaringen op het gebied van mechanische technieken.

Workshop 5: Duurzaam Slootkantbeheer en afsluiting

Sprekers: Paul Hendriks en Gerard Hoekzema

Duurzaam slootkantbeheer met de wijk als verdien model. In deze workshop gaan we in op de voordelen van een bewust onderhouden wijk voor boer en biodiversiteit. Hoe kunnen we wijken en randen vermarkten, zowel in euro’s als in respect? Hoe kunnen we randen en wijken organische stof laten produceren? Kunnen we extra vogels of soorten aantrekken middel onderhoud van wijken en randen? Dit zijn zo een aantal vragen die in deze workshop aan bod komen.

 

Bekijk hier een virtuele tour bij proefbedrijf ’t Kompas. Krijg een indruk van wat er allemaal te zien is!

Volg ons ook op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter!

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Nieuw project starten

Heb je ideeën voor een (nieuw) project? Neem contact met ons op en
deel jouw projectidee!

Projectidee insturen
16 agrariërs gingen je voor!
Innoveren doen we samen

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!