Datum
24 maart 2014

Beregenen: kan het wel of niet financieel uit?

Maart 2014-Praktijknetwerk Managen van Vocht

Eind 2013 is dit praktijknetwerk gestart. Vocht is bij niet alle ondernemers een probleem. De eerste insteek van dit praktijknetwerk was om na te gaan of peilgestuurde drainage een manier zou kunnen zijn om het vocht te managen.


Of om aandacht te vragen voor bodembeheer, een goede bodem gaat ook beter met het water om.Vanuit de ondernemers kwam naar voren dat er in het verleden al heel wat naar peilgestuurde drainage is gekeken en ook mee geëxperimenteerd. Daarnaast lopen er al een paar andere Praktijknetwerken rondom dit thema.

In eerste instantie is besloten om te starten met kennisuitwisseling rond de voor en nadelen van beregening. Kan het nu wel of niet uit.

Dit wordt in de loop van 2014 verder opgepakt.

Tevens gaan in 2014 een tweetal kleine boerenexperimenten starten met dripirrigatie. In het gewas uien en in consumptieaardappelen.

De voorbereidingen zijn in volle gang en graag willen we de ervaringen dit seizoen met andere ondernemers delen.