Datum
29 juni 2015

Praktijknetwerk Vochtmanagement in de Veenkolonien

Op twee locaties is er vanuit het praktijknetwerk vochtmagement in de Veenkoloniën in 2014 en 2015 een boerenexperiment/pilot uitgevoerd met dripirrigatie in zetmeelaardappelen en in uien. In 2015 is soja daar aan toegevoegd. Door dripirrigatie is getracht het water zo dicht en zo efficiënt mogelijk bij de plant te brengen.


Lees hier verder of bekijk de video hieronder: 

Nog meer informatie is te vinden op deze website onder het project 
"Het managen van vocht in de Veenkoloniën".