Nieuws overzicht

6 oktober 2021 

Oproep: maak de impact van het 7e APN op uw bedrijf kenbaar bij LNV

De impact van het voorliggende concept 7e Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) voor de agrarische sector is groot. Namens de betrokken partijen binnen Innovatie Veenkolonien worden boeren opgeroepen om de impact van het 7e APN op het eigen bedrijf in beeld te brengen, en middels een schriftelijke reactie kenbaar te maken bij het ministerie van LNV. Om daarbij te ondersteunen, biedt LTO Nederland een sjabloon aan.

Op 6 september heeft het ministerie van LNV de internetconsultatie voor het 7e APN geopend. Het voorgestelde ontwerp 7e APN voor de komende vier jaar is sterk regulerend, generiek (geldt voor iedereen, ongeacht of je al maatregelen hebt genomen) en vraagt ingrijpende veranderingen van de bedrijfsvoering waarbij de economische onderbouwing nog niet is doorberekend.

De internetconsultatie loopt tot en met 18 oktober 2021. Verschillende partijen bereiden momenteel een inhoudelijke reactie voor. Om deze inhoudelijke reactie kracht bij te zetten, worden boeren gevraagd om de gevolgen en impact van het voorliggende concept 7e APN op individueel bedrijfsniveau in beeld te brengen, en deze schriftelijk kenbaar te maken bij het ministerie van LNV.

Hier vindt u het sjabloon welke te gebruiken is voor uw reactie.

U kunt uw brief tot en met 18 oktober 2021 indienen bij LNV op de volgende manieren:

  • Per e-mail naar:
    planMER7eAP@minlnv.nl
  • Schriftelijk naar:
    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER
    Postbus 20401
    2500 EK Den Haag

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Nieuw project starten

Heb je ideeën voor een (nieuw) project? Neem contact met ons op en
deel jouw projectidee!

Projectidee insturen
16 agrariërs gingen je voor!
Innoveren doen we samen

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!