Nieuws overzicht

Tijdens het symposium op 3 juli in Valthermond is het gebiedsplan ‘Een haalbare kaart’ gepresenteerd. Stichting Innovatie Veenkoloniën overhandigde het plan aan Renze Portengen, DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied van LVVM),gedeputeerde Henk Emmens, die het namens provincie Drenthe en Groningen in ontvangst nam en Wilbert Siebring en Anja Woordman, beide lid Dagelijks Bestuur van de Waterschappen Vechtstromen en Hunze & Aa’s. Het gebiedsplan is gericht op het Veenkoloniaal bouwplan, ook buiten het gebied de Veenkoloniën. De kern van het plan is de balans tussen bestaande Veenkoloniale gewassen, nieuwe teelten, meer agrarisch natuur- en landschapsbeheer, mét een passend verdienvermogen.

Gebiedsgerichte aanpak
Het plan is opgesteld door Innovatie Veenkoloniën, een unieke samenwerking van betrokken partijen in de landbouw in de Veenkoloniën. Hierbij is eerst goed gekeken wat de opgaven en doelen zijn voor de waterkwaliteit en -kwantiteit, de bodem, biodiversiteit en het bouwplan. Uit deze inventarisatie bleek, het bereiken van de doelen en opgaven is een haalbare kaart is.

Het Gebiedsplan ‘Een haalbare kaart’
Met de presentatie van het gebiedsplan ‘Een haalbare kaart’ zet Innovatie Veenkoloniën een belangrijke stap richting het realiseren van de doelen van de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied Drenthe en Groningen. Het plan biedt concrete oplossingen en maatregelen die passen bij de landbouwpraktijk en tegelijkertijd rekening houden met het verdienvermogen van de boeren en agrifoodsector in het gebied.

Via deze link is het hele gebiedsplan te lezen: Gebiedsplan Veenkoloniën

 

 

.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!