Nieuws overzicht

 

Europese Economische coronacrisis Herstelfonds 

Vanuit het Europese Economische coronacrisis Herstelfonds (EHF) wordt er eind 2021 nog een subsidieregeling opengesteld voor investeringen in de landbouw. Dit Europese fonds helpt de landbouwsector economisch sterker te maken na de uitbraak van het coronavirus. De planning is dat deze investeringsregeling open wordt gesteld op 6 december 2021 en sluit op 14 februari 2022.

Extra investeringen voor de landbouw
Met deze regeling is het de bedoeling om de landbouw extra ruimte te geven, voor investeringen op het bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van: precisielandbouw, digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering of natuurinclusieve landbouw. Deze investeringen moeten wel aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de EU.

Mogelijkheden voor akkerbouw en veehouderijsector
De exacte investeringslijst is op dit moment nog niet vrijgegeven, maar er is wel aangegeven dat er volop mogelijkheden zijn voor de akkerbouw en veehouderij sector. Net als bij eerdere investeringsrelingen, zal de regeling zijn opgebouwd met verschillende investering categorieën waaraan punten zijn toegekend. Wanneer de regeling overvraagd wordt, zullen de aanvragen met het laagste aantal punten dan ook niet in aanmerking komen voor subsidie.

Een budget van 35 miljoen
In totaal is er een budget van ruim 35 miljoen euro beschikbaar voor deze openstelling. Jonge boeren (ondernemers tot 40 jaar) komen in aanmerking voor een subsidie percentage van 75%. Andere aanvragers komen in aanmerking voor 60% subsidie. De subsidie kan 1 keer per bedrijf worden aangevraagd en mag maximaal uit 2 investeringen bestaan. Verder zal de minimale subsidie per aanvraag op € 25.000 komen te liggen en de maximale subsidie per aanvraag ligt op  € 150.000.

Binnenkort meer informatie
RVO heeft aangegeven de definitieve lijst binnenkort bekend te maken. Zodra de lijst bekend is, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Nieuw project starten

Heb je ideeën voor een (nieuw) project? Neem contact met ons op en
deel jouw projectidee!

Projectidee insturen
16 agrariërs gingen je voor!
Innoveren doen we samen

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!