Datum
25 oktober 2013

RTV Noord besteedt aandacht aan experimenten agrariër Harbert ten Have

Op 27 juli 2013 verscheen er op de website van RTV Noord een artikel over de experimenten van agrariër Harbert ten Have. Hieronder het artikel:


Agrariër Harbert ten Have is volop aan het experimenteren om de bodemvruchtbaarheid van zijn land op een goed peil te houden. Nu heeft hij een nieuwe oplossing: kleigrond. 

Ten Have heeft tien jaar geleden het agrarische bedrijf van zijn vader in de Veenkoloniën overgenomen. In die jaren heeft hij geprobeerd het rendement van het gewas te verhogen. Vooral veel mineralen in de grond zijn belangrijk en het gebruik van klei kan hierbij helpen. 

Een groep van tien akkerbouwers in de Veenkoloniën starten dit najaar een proef om klei te gebruiken, waarbij ook gekeken wordt of het financieel uit kan. 

Naast dit artikel werd deze dag ook in het nieuws van RTV Noord aandacht besteed aan deze nieuwe oplossing. Dit item kunt u hier terugkijken. 

Bron: www.rtvnoord.nl