Datum
25 augustus 2014

8% hogere opbrengst met klei

Bij vergelijking van de opbrengsten blijkt dat deze 8% hoger ligt op de percelen waar klei op aangebracht is.


Foto's:
Deelnemers bestuderen de beworteling
zomertarwe, met en zonder klei op 27 juni
zomertarwe, met en zonder klei op 8 augustus
Klei, samen met compost verstrooid
Beworteling van tarwe door de klei heen