Datum
09 oktober 2013

Speurtocht naar de koloniale kringloopboer: aftrap in Valthermond

Het EZ praktijknetwerk “Koloniale Kringloopboeren” is ingediend door drie melkveehouders in de Drentse veenkoloniën en goedgekeurd! Wij trapten af op 29 augustus tijdens de KANON praktijkdag BODEM op het PPO proefbedrijf KOMPAS in Valthermond.


Deze dag was bedoeld voor akkerbouwers en melkveehouders inclusief toeleveranciers en afnemers van producten aan deze sectoren in Noord-Oost Nederland. Maar ook bedoeld voor loonwerk en iedereen die bij bodembeheer in de landbouw betrokken is.