Datum
24 maart 2014

Combineren van meststoffen

Maart 2014 - Praktijknetwerk Meer met minder door rechte sporen
Hoe kunnen we door het plaatsen van mineralen bij het gewas de efficiëntie verhogen en de emissie verminderen?


Dit doen we zowel met kunstmest als met organische mest en een combinatie van deze mestsoorten.

We gaan in overleg met de ondernemers, met een loonwerker in 2014 hiermee aan de slag.
Bij een aantal ondernemers leggen we blokken aan in maïs en aardappelen waarin we diverse combinaties van meststoffen plaats specifiek gaan toedienen. Hierbij maken we gebruik van GPS. Tevens nemen we diverse rassen om te bezien of er raseffecten zijn.