Datum
02 december 2013

Persbericht Praktijknetwerk Natuurlijk Koelen

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft een voorstel aangenomen waarmee het gebruik van chemische koudemiddelen aan banden wordt gelegd. Op dit moment lopen er onderhandelingen zodat men begin 2014 tot een definitief compromisvoorstel kan komen. De hoofdlijn in dit voorstel is dat de gangbare koudemiddelen als R404 en R507 op termijn verboden gaan worden. Het lot van de minder ozon-onvriendelijke R134a is nog onzeker. De milieucommissie wil het gebruik van dit koudemiddel ook beperken.


Gezien deze recente ontwikkeling raadt DLV het af om nu nog een installatie aan te schaffen met R404 of R507. Het alternatief R134a staat weliswaar ook onder druk, maar is voor kleinere installaties het enige koudemiddel, waarmee en voldoende praktijkervaring is. In de toekomst zullen waarschijnlijk alleen nog natuurlijke koudemiddelen gebruikt mogen worden. Voor kleinere installaties zijn er nog geen kant en klare oplossingen. DLV gaat met het praktijknetwerk “natuurlijk koelen van pootgoed” op zoek naar de mogelijkheden van deze koudemiddelen.

 Voor grotere installaties (> 80 kW) zijn er wel al alternatieven zoals CO2/propaan of ammoniak. DLV onderzoekt in een demonstratieproject de economische haalbaarheid van deze alternatieven. De eerste resultaten daarvan zijn veel belovend. Harrie Versluis, DLV: “Met de veranderende wetgeving adviseer ik bedrijven die een grotere installatie aan willen schaffen om deze natuurlijke koudemiddelen als serieuze optie te overwegen”.

De projecten worden ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.