Datum
05 mei 2015

Poters koelen met de buitenlucht

In het praktijknetwerk ‘Natuurlijk koelen voor vitaal TBM-pootgoed’ hebben telers de kosten van buitenluchtventilatie onderzocht. Ze bewaren hun pootgoed in een mechanische koelcel. Het drogen gebeurt in een reguliere bewaring. Nadelen van deze methode zijn hoge energiekosten, oplopend CO2-gehalte in de cel, condensvorming en temperatuurverschillen in de cel van 1 à 2 graden. Met een ondersteunende ventilatie dalen de temperatuurverschillen, daalt het CO2-gehalte en verminderen vochtproblemen.


De jaarkosten (rente, afschrijving, onderhoud) van een ventilatiewand met buitenlucht zijn 40% hoger dan van mechanische ventilatie. Daarentegen dalen de jaarlijkse energiekosten met 60%. Daardoor liggen, bij een cel van 400 ton, de jaarkosten van een bewaring met buitenlucht 10% lager dan die van een cel zonder buitenlucht. Bij een cel van 100 ton is het gebruik van buitenlucht 10% duurder. Toch wegen volgens DLV in die situatie de voordelen van het gebruik van buitenlucht op tegen de meerkosten.  

In het blad LandbouwMechanisatie van januari 2015 is hierover een artikel verschenen.