InnovatieVeenkoloniën

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen. Dit heeft gevolgen voor het inkomen van de agrariërs in de Veenkoloniën. Om deze inkomensteruggang tegen te gaan, zijn we sinds 2012 bezig met het uitvoeren van het Innovatieprogramma Veenkolonien.


Doel is om te zorgen dat agrariërs in de Veenkoloniën per 2020 onafhankelijk zijn van extra overheidssteun. Dit willen we bereiken door het rendement van de boerenonderneming te verhogen, te verduurzamen en door een professioneel en innovatief kennisnetwerk samen te stellen.

Wij zijn met een aantal partners projecten gestart die bijdragen aan deze doelen en daar kunt u een actieve rol in spelen. Wilt u meer weten over ons of onze projecten of zou u met een van onze adviseurs hierover willen doorpraten? Wij komen graag bij u langs, maar in Valthermond langskomen kan natuurlijk ook! Vul uw gegevens in op de homepagina en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Partners van Innovatie Veenkoloniën zijn onder andere: LTO-Noord, Avebe, Agrifirm, Cosun, ANOG en Agrarische Natuur Drenthe, Waterschap Hunze en Aa's en Vechtstromen, de Agenda voor de Veenkoloniën, Wageningen Universiteit en het Ministerie van Economische Zaken.

Daarnaast werken we als Kenniswerkplaats samen met meerdere kennisinstellingen zoals Wageningen University, Terra en Van Hall Larenstein. Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met gebiedspartners aan het zoeken naar innovatieve oplossingen voor de Veenkoloniën. De Kenniswerkplaats heeft als doel dat de studenten zich bewust worden van en betrokken zijn bij regionale vraagstukken.

Het team van InnovatieVeenkoloniën heet u van harte welkom:

Projectmanagers
- Rink Vegelin - rink@innovatieveenkolonien.nl tel. 06 15 02 71 55
- Peter Bruinenberg- peter.bruinenberg@avebe.com 
Niels Tienstra - ntienstra@ltonoord.nl

Projectondersteuning
- Patty Kooger - patty@innovatieveenkolonien.nl
- Rieke Grooten - rieke@innovatieveenkolonien.nl

Kenniswerkplaats
Ine Sturkenboom - i.sturkenboom@terra.nl
Thea Otten           - t.otten-klunder@terra.nl
Hendrik Boekhoud - hendrik.boekhoud@hvhl.nl