Agenda voor de Veenkoloniën

Sterk merk, sterk netwerk, krachtige partner in InnovatieVeenkolonien
De Gronings-Drentse Veenkoloniën hebben tot op de dag van vandaag te maken met een hardnekkige sociaaleconomische positie. De aanpak hiervan zal ongetwijfeld met inzet op diverse fronten moeten plaatsvinden. De Agenda voor de Veenkoloniën heeft de inzet om, zij het op incidentele basis en vooral met inzet van bestuurlijke contacten, een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische problematiek in het gebied en daarmee ook het imago te leveren.

Vanaf 2012 is in dit verband, samen met het agrarische bedrijfsleven en de kennisinstellingen, een belangrijke stap gezet in de vorm van InnovatieVeenkoloniën, dat zich op basis van het Innovatieprogramma 2014-2020 richt op de verduurzaming en vernieuwing van de landbouwsector in de Veenkoloniën. De Agenda is een belangrijke partner in InnovatieVeenkoloniën.

Daarnaast investeert de Agenda in ontwikkelingen als:

 • de Noordelijke Innovatie-Agenda/AgroAgenda
 • samenwerking met Leaderprogramma's Groningen/Drenthe
 • kansrijke verbindingen met de chemieclusters Eemsdelta en Emmen
 • de relatie met Duitsland

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden Drenthe, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Westerwolde, Tynaarlo,  en de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën. Deze bestaat uit de volgende bestuurders (tussen haakjes de ambtelijke vertegenwoordigers):

 • Gemeente Aa en Hunze, de heer Henk Heijmerman (Peter van der Veen)
 • Gemeente Borger-Odoorn, Mevrouw Nynke Houwing (Simone Labrijn)
 • Gemeente Coevorden, de heer Jan Zwiers (Eddy Schottert)
 • Gemeente Emmen, de heer Robert Kleine, tevens lid DB (Reina Beijering)
 • Gemeente Midden Drenthe, de heer J. Schipper (Michel de Heer) 
 • Gemeente Midden-Groningen, de heer J. Borg (Loes Heeling)
 • Gemeente Oldambt, de heer Erich Wünker (Dick Heesterbeek)
 • Gemeente Pekela, de heer Jaap Van Mannekes (Petra Rollema)
 • Gemeente Stadskanaal, de heer Goedhart Borgesius (Rob Grossl)
 • Gemeente Tynaarlo, de heer René Kraaijenbrink (Jan Ploeger)
 • Gemeente Veendam, de heer Sipke Swierstra (Petra Rollema)
 • Provincie Drenthe, de heer Henk Jumelet, tevens DB lid (Gerard Meijers)
 • Provincie Groningen, de heer Henk Staghouwer, voorzitter en tevens lid DB (Ko Munneke)
 • Waterschap Hunze en Aa's, de heer Jan Batelaan, tevens lid DB (Wilfried Heijnen)
 • Waterschap Vechtstromen, de heer Roel van der Veen (Leo Heitbrink)

Aanspreekpunt voor de Agenda voor de Veenkoloniën is Ramon Klaassens (06 22 31 18 93). Meer informatie vindt u op de website van Agenda voor De Veenkoloniën.