Agenda voor de Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen en de gemeenten Aa en Hunze, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam en Vlagtwedde.                                                                   

De samenwerkende partners zijn verenigd in de Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën. Deze kent de volgende samenstelling: dhr. Co Lambert (Aa en Hunze), dhr. Bart Huizing (Bellingwedde), dhr. Albert Trip (Borger-Odoorn), dhr. Jan Zwiers (Coevorden), dhr. Jisse Otter (Emmen), dhr. Jaap Borg (Menterwolde), mevr. Ricky van den Aker (Oldambt), dhr. Jaap van Mannekes (Pekela), mevr. Baukje Galama, vicevoorzitter (Stadskanaal), dhr. Theun Wijbenga (Tynaarlo), dhr. Sipke Swierstra (Veendam), dhr. Seine Lok (Vlagtwedde), dhr. Henk Jumelet, voorzitter  (provincie Drenthe), dhr. Henk Staghouwer (provincie Groningen), dhr. Hilbrand Sinnema (Waterschap Hunze en Aa's) en dhr. Roel van der Veen (Waterschap Vechtstromen).

De samenwerking richt zich exclusief op de ontwikkeling van de landbouw in samenhang met de thema's water en energie. Daarbij is gekozen voor een ambitieuze ontwikkelrichting: "De Veenkolonien te profileren en positioneren als 'Bio Based Valley', zodat het gebied zich verder kan ontwikkelen tot een innovatief landbouwgebied met een duurzame energie-, water- en klimaathuishouding".    

Vanaf 2012 is in dit verband, samen met het agrarisch bedrijfsleven en de kennisinstellingen, een belangrijke stap gezet in de vorm van Innovatie Veenkolonien, dat zich op basis van het Innovatieprogramma 2014-2020 richt op de verduurzaming en vernieuwing van de landbouwsector in de Veenkolonien. De Agenda is partner in Innovatie Veenkolonien.                                                                                                            Zie hiervoor www.innovatieveenkolonien.nl

 

Daarnaast investeert de Agenda in ontwikkelingen als:

  • de Noordelijke Innovatie-Agenda/AgroAgenda
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • samenwerking met Leaderprogramma's Groningen/Drenthe
  • kansrijke verbindingen met de chemieclusters Eemsdelta en Emmen
  • de relatie met Duitsland

Aanspreekpunt voor de Agenda voor de Veenkoloniën is Rink Vegelin, telefoon: 0599-631793,