InnovatieVeenkolonien Regiegroep

De Regiegroep InnovatieVeenkolonien is eindverantwoordelijk voor de realisering van de afgesproken doelen. Daartoe toetst zij nieuwe initiatieven en projecten aan de doelen van het Innovatieprogramma en stelt zij budget beschikbaar. 

In de Regiegroep hebben zitting vertegenwoordigers van Avebe, ANOG, LTO Noord, Waterschap Hunze en Aa’s, Terra, Wageningen Universiteit, ministerie Economische Zaken en Klimaat en de Agenda voor de Veenkoloniën.

  • Johan Russchen (Avebe), voorzitter
  • Jan Willem Kok (ANOG) namens de Drentse en Oost-Groningse agrarische natuurverenigingen
  • Peter Bruinenberg (Avebe) namens agrarisch bedrijfsleven
  • Dirk Jan Beuling (LTO Noord) namens primaire sector 
  • Goethard Borgesius (Gemeente Stadskanaal) namens de gemeenten
  • Hilbrand Sinnema (Hunze en Aa’s) namens waterschappen
  • Jaap Verhulst (EZ) namens Rijksoverheid
  • Ton Stierhout (Terra) namens onderwijs
  • Chris de Visser (Wageningen University & Research) namens onderzoeksinstellingen